Gezangboek.nl Wees stil en kom wat dichterbij

Verzen:
J. Duin
J. Duin

1 Wees stil en kom wat dichterbij –
dit Kind van Bethlehem:
het einde, het begin is Hij;
niets kan ik zonder Hem!
Hij is mijn water en mijn brood,
het licht rondom mij heen,
mijn leven, midden in de dood –
Hij laat mij niet alleen.

2 Hij is de deur die openstaat
en achter mij zich sluit,
de Herder die met raad en daad
mij voorgaat, in en uit.
Hij is een weg, recht door de zee,
mijn pad in de woestijn.
Zijn ja is ja, Zijn nee is nee,
Zijn Woord zal waarheid zijn.

3 Hij is de wijnstok die mij draagt,
geplant in Bethlehem;
Hij geeft mij meer dan God mij vraagt:
mijn vruchten zijn uit Hem!
Weest stil en kom wat dichterbij
en zeg mij zingend na:
Begin en einde, dat zijt Gij,
alfa en ómega!

Bron: WK136 A.F. Troost (1948)


Laat ieder het horen / Jan van Ingen Schenau - WK115
Lofzang van Elizabeth / A. Visser - WK46
O Holy Night (Cantique de Noël) / Adolphe Adam (1803-1856), J.S.Dwight (1847-1893) -
Wij trekken in een lange stoet / A.F. Troost (1948) - UM54,WK138Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact