De zon wekt ons om op te staan

Verzen: 4


M. Lok (1922)

M. Lok (1922)


De zon wekt ons om op te staan,
een nieuwe dag breekt voor ons aan.
Heb dank, o God, dat U vannacht
ons hebt bewaard voor satans macht.
Behoed ons, Christus trouwe Heer',
voor zond' en schande telkens weer.
Sta met Uw sterke eng'lenmacht
rondom ons en houd Zelf de wacht.
Geef, Heer', dat elk gehoorzaam leeft,
Uw Woord en wil niet tegenstreeft.
Houd steeds ons oog op U gericht
bij al wat onze hand verricht.
Schenk ons Uw hulp ook deze dag,
opdat ons werk gelukken mag.
Laat alles wat wij doen, o Heer',
toch strekken tot Uw lof en eer.

Bron: TZ23, UM188 N. Herman (1500-1561),H. van 't Veld (1932)


Sta mij toe te gaan tot Jezus / R.M. McCheyne (1813-1843) -
Stilte over alle landen / B. Hofstede - TZ96,UM197,W523
Jezus, ga ons voor / Nikolaus von Zinzendorf, Ad den Besten (1923-2015) - MK82, W447
Zegen ons, Algoede / J. Gossner (1773-1858), J. van der Waals (1868-1922) - TZ114,UM199,W477
Neem mijn leven, laat het, Heer' / F.R. Havergal (1836-1879), C.B. Burger (1897-1983) - TZ69,UM178,W267,LB473
Hoger dan de blauwe luchten / A. de Vogel - W609Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact