Gezangboek.nl Jezus, ga ons voor

Verzen:
Adam Drese (1620-1701)
Adam Drese (1620-1701)

1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op Uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand
naar het vaderland.

2 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer', om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4 In de woestenij,
Heer', blijf ons nabij
met Uw troost en met Uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd
in Uw heerlijkheid.

Bron: MK82, WK447 Nikolaus von Zinzendorf, Ad den Besten (1923-2015)


De zon wekt ons om op te staan / N. Herman (1500-1561),H. van 't Veld (1932) - TZ23, UM188
Neem mijn leven, laat het, Heer' / F.R. Havergal (1836-1879), C.B. Burger (1897-1983) - TZ69,UM178,WK267,LB473
In mijn bedje, warm en zacht / Onbekend - ZL66
Voor wij hier weggaan, vragen wij Uw zegen / Onbekend -
Sta mij toe te gaan tot Jezus / R.M. McCheyne (1813-1843) -
Stilte over alle landen / B. Hofstede - TZ96,UM197,WK523
Ik ga slapen, ik ben moe / Luise Hensel (1798–1876), Jan de Liefde (1814-1869) -
Hoger dan de blauwe luchten / A. de Vogel - WK609
Zegen ons, Algoede / J. Gossner (1773-1858), J. van der Waals (1868-1922) - TZ114,UM199,WK477Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact