Jezus, ga ons voor

Verzen: 4


Adam Drese (1620-1701)

Adam Drese (1620-1701)


Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op Uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand
naar het vaderland.
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer', om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.
Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.
In de woestenij,
Heer', blijf ons nabij
met Uw troost en met Uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd
in Uw heerlijkheid.

Bron: MK82, W447 Nikolaus von Zinzendorf, Ad den Besten (1923-2015)


Sta mij toe te gaan tot Jezus / R.M. McCheyne (1813-1843) -
Stilte over alle landen / B. Hofstede - TZ96,UM197,W523
De zon wekt ons om op te staan / N. Herman (1500-1561),H. van 't Veld (1932) - TZ23, UM188
Zegen ons, Algoede / J. Gossner (1773-1858), J. van der Waals (1868-1922) - TZ114,UM199,W477
Neem mijn leven, laat het, Heer' / F.R. Havergal (1836-1879), C.B. Burger (1897-1983) - TZ69,UM178,W267,LB473
Hoger dan de blauwe luchten / A. de Vogel - W609Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact