Gezangboek.nl De grote dag breekt weldra aan

Verzen:
F.C. Maker (1844-1927)
F.C. Maker (1844-1927)

1 De grote dag breekt weldra aan,
het einde van de tijd.
Weest nuchter hier in uw bestaan
en houdt in de gebeden aan
in hoge waakzaamheid.

2 Van liefde zij uw hart vervuld,
een vuur, nooit uitgewoed.
Een liefde die verdraagt en duldt,
de zonden toedekt en de schuld
elkaar vergeven doet.

3 Uw huis sta open, welgemeend;
betoont u steeds gastvrij.
Dient naar uw gave iedereen,
beheert wat God u heeft geleend,
genade velerlei.

4 Laat als u spreekt uw woord steeds zijn
een echo van Gods stem
en laten diensten groot en klein
een weerschijn van Gods daden zijn,
verricht in kracht van Hem.

5 In alles zij God eer gebracht,
aan Hem de lof gewijd.
Hij schenkt in Christus u de kracht,
Hem zij de heerlijkheid,
de macht tot in al' eeuwigheid.

Bron: UM184 H. van 't Veld (1932)


O Heer' die onze Vader zijt / J. Greenleaf Whittier (1807-1892),J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - LB463,WK493God zal het heelal bewaren / H. van 't Veld (1932) - UM103,WK216
Eens, als de bazuinen klinken / Tom Naastepad (1921-1996) - JH69, GZ300, WK212
Door de nacht van strijd en zorgen / B.S. Ingemann (1789-1862), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - GZ116
Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde / R.M. McCheyne (1813-1843) - TZ57,WK99Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact