De grote dag breekt weldra aan

Verzen:


F.C. Maker (1844-1927)

F.C. Maker (1844-1927)


De grote dag breekt weldra aan,
het einde van de tijd.
Weest nuchter hier in uw bestaan
en houdt in de gebeden aan
in hoge waakzaamheid.
Van liefde zij uw hart vervuld,
een vuur, nooit uitgewoed.
Een liefde die verdraagt en duldt,
de zonden toedekt en de schuld
elkaar vergeven doet.
Uw huis sta open, welgemeend;
betoont u steeds gastvrij.
Dient naar uw gave iedereen,
beheert wat God u heeft geleend,
genade velerlei.
Laat als u spreekt uw woord steeds zijn
een echo van Gods stem
en laten diensten groot en klein
een weerschijn van Gods daden zijn,
verricht in kracht van Hem.
In alles zij God eer gebracht,
aan Hem de lof gewijd.
Hij schenkt in Christus u de kracht,
Hem zij de heerlijkheid,
de macht tot in al' eeuwigheid.

Bron: UM184 H. van 't Veld (1932)


O Heer' die onze Vader zijt / J. Greenleaf Whittier (1807-1892),J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - LB463,W493Door de nacht van strijd en zorgen / B.S. Ingemann (1789-1862), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - G116
Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde / R.M. McCheyne (1813-1843) - TZ57,W99
God zal het heelal bewaren / H. van 't Veld (1932) - UM103,W216Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact