Gezangboek.nl Gelukkig is het land

Verzen:
uit Engeland (16e eeuw)
uit Engeland (16e eeuw)

1 Gelukkig is het land,
dat God de Heer' beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.

2 De Hoeder Israels
die slaapt, noch sluimert ooit:
Hij helpt uit veel gekwels
Zijn volk, 't welk was verstrooid
door 't Spaanse boos gebroed,
en doet haar nog dit goed,
dat zelf, dat zelf, dat zelf
de vijand lopen moet.

3 Gedankt moet zijn de Heer',
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons t'Zijner eer
deez' overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heeren al gewracht*!
O Heer', o Heer', o Heer',
hoe groot is Uwe macht!
*gewracht betekent gewerkt

Bron: GZ304,LB416 Adriaan Valerius (1575-1625)


Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld / Uit 1626 - -
Een vaste Burcht is onze God / M. Luther (1483-1546), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ27,SZ99,UM128,LB401
Uren, dagen, maanden, jaren / R. Feith (1753-1824) - TZ98,WK355,GZ292
In tegenspoed tevreden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL53
Wilhelmus van Nassouwe / Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) - UM220,LB411
't Oude jaar is nu verdwenen / Johannes Groenewegen (1709-1764) - SZ115
Wilt heden nu treden voor God, de Heere / Adriaan Valerius (1575-1625) - GZ302Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact