Gezangboek.nl 't Oude jaar is nu verdwenen

Verzen:
Onbekend
Onbekend

1 't Oude jaar is nu verdwenen,
en vergaan die schone tijd.
en zo gaan de jaren henen,
't eindigt in een eeuwigheid.
Velen zijn gegaan verloren,
eeuwiglijk vervreemd van God.
Beter was het, nooit geboren,
dan zo een rampzalig lot.

2 En wij mogen nog beleven,
zo een schone vindenstijd.
Laat ons prijs en ere geven
God, zo vol van goedigheid.
Prijst de Heere met gezangen,
geeft Hem eer en roem en lof.
Zou God nu geen dank ontvangen?
Wij genieten dankenstof.

3 Doe ons Sions heil aanschouwen
in dit nieuw begonnen jaar.
Weer van ons de smart en rouween ons in genade spaar.
Laten velen weergeboren,
in dit jaar zijn toegebracht.
Red een volk, geheel verloren,
dat op Uw genade wacht.

4 Die nu zaaien en veel zuchten
en met tranen en gebeen
en naar Jezus henen vluchten
met hun klagen en geween.
Wil hen eens van druk ontbonden
maken van de zonden vrij.
Om eens losgemaakt van zonden,
leven nu en eeuwig blij.

5 Zalig volk, die in het oude
jaar die keuze hebt gedaan.
Wis het eeuwig nooit berouwde,
eeuwig zal 't u wel vergaan.
Laat de tijd nu vluchtig lopen,
sneller dan de vlugge reên;
Die op eeuwig leven hopen,
treden zo gerust daar heen.

Bron: SZ115 Johannes Groenewegen (1709-1764)


Zoete banden die mij binden / Jacob Groenewegen (1710-1755) - SZ77Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld / Uit 1626 - -
Een vaste Burcht is onze God / M. Luther (1483-1546), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ27,SZ99,UM128,LB401
Uren, dagen, maanden, jaren / R. Feith (1753-1824) - TZ98,WK355,GZ292
In tegenspoed tevreden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL53
Wilhelmus van Nassouwe / Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) - UM220,LB411
Wilt heden nu treden voor God, de Heere / Adriaan Valerius (1575-1625) - GZ302
Gelukkig is het land / Adriaan Valerius (1575-1625) - GZ304,LB416Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact