Uren, dagen, maanden, jaren

Verzen: 2


uit Nederland, 18e eeuw

uit Nederland, 18e eeuw


Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen;
Ach! wij vinden, waar wij staren,
niets bestendigs hier beneÍn!
Op den weg, die wij betreden,
staat geen voetstap, die beklijft:
Al het heden wordt verleden,
schoon ít ons toegerekend blijft!
Voorgeslachten kwijnden henen,
en wij bloeien op hun graf;
Ras zal ít nakroost ons bewenen:
ít mens valt als blaadren af.
ít Stof, door eeuwen zaamgelezen,
houdt het zelfde graf bewaard:
Buiten U, o eeuwig Wezen!
Ach! wat was de mens op aard!
Maar door U aan ít niet onttogen,
liet Uw gunst hem niet alleen;
Godlijk licht omscheen zijn ogen,
en zijn nietigheid verdween:
Onder Uw genadeleiding
wordt hem deze levensbaan
slechts ontwikkling, voorbereiding
tot een eindeloos bestaan.
Dat de tijd hier ít al veroverí,
aan geen tijdperk hangt mijn lot;
Gij, Gij blijft mij altijd over,
Gij blijft eindeloos mijn God:
Welk een ramp mij hier ook naderí,
ík vind in U mijn rustpunt weÍr;
Gij blijft in Uwí Zoon mijn Vader,
wat veranderí, wat verkeerí.
Vader, onder al mijn noden,
Vader, onder heil en straf,
Vader, ook in ít rijk der doden,
Vader, ook in ít zwijgend graf;
Waar ik ooit verandring schouwe,
Gij, o God! houdt eeuwig stand:
Ook mijn stof rust op Uw trouwe,
sluimert in Uw Vaderhand!
Snelt dan, jaren, snelt vrij henen
met uw blijdschap en verdriet;
Welk een ramp ik moog bewenen,
God, mijn God, verandert niet:
Blijft mij alles hier begeven,
voortgeleid door Zijne hand
schouw ik, uit dit nietig leven,
in mijn eeuwig vaderland.

Bron: TZ98,W355,G292 R. Feith (1753-1824)


Gelukkig is het land / Adriaan Valerius (1575-1625) - G304,LB416
Wilt heden nu treden voor God, de Heere / Adriaan Valerius (1575-1625) - G302
In tegenspoed tevreden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL53
Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld / Uit 1626 - -
Wilhelmus van Nassouwe / Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) - UM220,LB411Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact