Gezangboek.nl Uren, dagen, maanden, jaren

Verzen:
uit Nederland, 18e eeuw
uit Nederland, 18e eeuw

1 Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen;
Ach! wij vinden, waar wij staren,
niets bestendigs hier beneên!
Op den weg, die wij betreden,
staat geen voetstap, die beklijft:
Al het heden wordt verleden,
schoon 't ons toegerekend blijft!

2 Voorgeslachten kwijnden henen,
en wij bloeien op hun graf;
Ras zal 't nakroost ons bewenen:
't mens valt als blaadren af.
't Stof, door eeuwen zaamgelezen,
houdt het zelfde graf bewaard:
Buiten U, o eeuwig Wezen!
Ach! wat was de mens op aard!

3 Maar door U aan 't niet onttogen,
liet Uw gunst hem niet alleen;
Godlijk licht omscheen zijn ogen,
en zijn nietigheid verdween:
Onder Uw genadeleiding
wordt hem deze levensbaan
slechts ontwikkling, voorbereiding
tot een eindeloos bestaan.

4 Dat de tijd hier 't al verover',
aan geen tijdperk hangt mijn lot;
Gij, Gij blijft mij altijd over,
Gij blijft eindeloos mijn God:
Welk een ramp mij hier ook nader',
'k vind in U mijn rustpunt weêr;
Gij blijft in Uw' Zoon mijn Vader,
wat verander', wat verkeer'.

5 Vader, onder al mijn noden,
Vader, onder heil en straf,
Vader, ook in 't rijk der doden,
Vader, ook in 't zwijgend graf;
Waar ik ooit verandring schouwe,
Gij, o God! houdt eeuwig stand:
Ook mijn stof rust op Uw trouwe,
sluimert in Uw Vaderhand!

6 Snelt dan, jaren, snelt vrij henen
met uw blijdschap en verdriet;
Welk een ramp ik moog bewenen,
God, mijn God, verandert niet:
Blijft mij alles hier begeven,
voortgeleid door Zijne hand
schouw ik, uit dit nietig leven,
in mijn eeuwig vaderland.

Bron: TZ98,WK355,GZ292 R. Feith (1753-1824)


Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld / Uit 1626 - -
Een vaste Burcht is onze God / M. Luther (1483-1546), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ27,SZ99,UM128,LB401
In tegenspoed tevreden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL53
Wilhelmus van Nassouwe / Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) - UM220,LB411
't Oude jaar is nu verdwenen / Johannes Groenewegen (1709-1764) - SZ115
Wilt heden nu treden voor God, de Heere / Adriaan Valerius (1575-1625) - GZ302
Gelukkig is het land / Adriaan Valerius (1575-1625) - GZ304,LB416Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact