Gezangboek.nl Uren, dagen, maanden, jaren

Verzen: 2
uit Nederland, 18e eeuw
uit Nederland, 18e eeuw

1 Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen;
Ach! wij vinden, waar wij staren,
niets bestendigs hier beneÍn!
Op den weg, die wij betreden,
staat geen voetstap, die beklijft:
Al het heden wordt verleden,
schoon ít ons toegerekend blijft!

2 Voorgeslachten kwijnden henen,
en wij bloeien op hun graf;
Ras zal ít nakroost ons bewenen:
ít mens valt als blaadren af.
ít Stof, door eeuwen zaamgelezen,
houdt het zelfde graf bewaard:
Buiten U, o eeuwig Wezen!
Ach! wat was de mens op aard!

3 Maar door U aan ít niet onttogen,
liet Uw gunst hem niet alleen;
Godlijk licht omscheen zijn ogen,
en zijn nietigheid verdween:
Onder Uw genadeleiding
wordt hem deze levensbaan
slechts ontwikkling, voorbereiding
tot een eindeloos bestaan.

4 Dat de tijd hier ít al veroverí,
aan geen tijdperk hangt mijn lot;
Gij, Gij blijft mij altijd over,
Gij blijft eindeloos mijn God:
Welk een ramp mij hier ook naderí,
ík vind in U mijn rustpunt weÍr;
Gij blijft in Uwí Zoon mijn Vader,
wat veranderí, wat verkeerí.

5 Vader, onder al mijn noden,
Vader, onder heil en straf,
Vader, ook in ít rijk der doden,
Vader, ook in ít zwijgend graf;
Waar ik ooit verandring schouwe,
Gij, o God! houdt eeuwig stand:
Ook mijn stof rust op Uw trouwe,
sluimert in Uw Vaderhand!

6 Snelt dan, jaren, snelt vrij henen
met uw blijdschap en verdriet;
Welk een ramp ik moog bewenen,
God, mijn God, verandert niet:
Blijft mij alles hier begeven,
voortgeleid door Zijne hand
schouw ik, uit dit nietig leven,
in mijn eeuwig vaderland.

Bron: TZ98,W355,G292 R. Feith (1753-1824)


Gelukkig is het land / Adriaan Valerius (1575-1625) - G304,LB416
Wilt heden nu treden voor God, de Heere / Adriaan Valerius (1575-1625) - G302
In tegenspoed tevreden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL53
Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld / Uit 1626 - -
Wilhelmus van Nassouwe / Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) - UM220,LB411Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact