Gezangboek.nl In tegenspoed tevreden

Verzen:
W.H. Monk (1823-1889)
W.H. Monk (1823-1889)

1 Hoe wordt gij dus beroerd, o zwakke mens,
omdat het hier niet gaat naar uwe wens?
Wie is er toch die bij de mensen leeft,
die 't alles naar zijn wil en wensen heeft?

2 Niet één voorwaar; al waar' 't ook dat het scheen
of hij 't geluk der wereld had alleen.
Meent niet dat gij 't hebt slechter dan de rest,
want ieder kent zijn eigen droefheid 't best.

3 Het waar' geluk is bij dezulke niet,
die nimmermeer beproefd werd met verdriet.
Ja, want er is geen meerder ongeluk
dan nooit te zijn bezocht met kruis en druk.

4 Al wie verheft naar boven zijn gemoed
en ziet alleen op 't eeuwig hemels goed,
die acht niet wat hij lijden moet op d' aard',
want 't is als niets (daar bij geleken) waard.

5 En zo gij daar uw harte mee versterkt,
dat Hij het al tot uwen besten werkt:
zo zult gij zijn tevreden met uw staat,
ook als het u nog eens zo kwalijk gaat.

Bron: ZL53 Willem Sluiter (1627-1673)


Blijf bij mij, Heer', want d' avond is nabij / H.F. Lyte (1793-1847) - TZ13,UM200,JH586,GZ282
Pt 187 Supplication and Testimony / naar Psalm 69 - Psalter 187
Abide with me / H.F. Lyte (1793-1847) - TZ1,UM201Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld / Uit 1626 - -
Een vaste Burcht is onze God / M. Luther (1483-1546), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ27,SZ99,UM128,LB401
Uren, dagen, maanden, jaren / R. Feith (1753-1824) - TZ98,WK355,GZ292
Wilhelmus van Nassouwe / Marnix van Sint Aldegonde (1540-1598) - UM220,LB411
't Oude jaar is nu verdwenen / Johannes Groenewegen (1709-1764) - SZ115
Wilt heden nu treden voor God, de Heere / Adriaan Valerius (1575-1625) - GZ302
Gelukkig is het land / Adriaan Valerius (1575-1625) - GZ304,LB416Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact