Gezangboek.nl God enkel licht

Verzen:
uit Frankrijk (1803)
uit Frankrijk (1803)

1 God enkel licht,
voor wiens gezicht
niets zuiver wordt bevonden,
ziet ons bevlekt,
met schuld bedekt,
misvormd door duizend zonden.

2 Der sterren pracht
is bij Hem nacht,
hoe hel zij schitt'ren mogen,
en wij, belaan
met euveldaan,
wat zijn wij in Zijn ogen?

3 Heer', waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot Uw troon
de weg ons weer ontsloten.

4 Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonden,
en door Zijn bloed
wordt ons gemoed
gereinigd van de zonden.

5 Wil, U ter eer,
steeds meer en meer
't geloof in ons versterken,
dan zullen wij,
gereed en blij,
uit liefde 't goede werken.

Bron: TZ37,UM131,WK485 C. F. Daniel Schubart (1739-1791), Ad den Besten (1923-2015)


Door druk en kruis / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL59
Gans zwaar en groot / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ50O God van hemel, zee en aard / Christopher Wordsworth,H. Hasper (1886-1974) - GZ291,WK347
Eben Haƫzer / Onbekend - EH
Op bergen en in dalen / Johann Andreas Cramer (1723-1788), A. van den Berg (1733-1807) - TZ79,WK459Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact