Gezangboek.nl Gans zwaar en groot

Verzen:
uit Frankrijk (1803)
uit Frankrijk (1803)

1 Gans zwaar en groot
en bloedig rood
o Heer', zijn mijne zonden.
Hoe kan ik nu
bestaan voor U?
Ach, 'k heb Uw beeld geschonden.

2 Ik durf hierdoor
niet treden voor
Uw heilig aangezichte.
Wat zal 't dan zijn
als ik verschijn
voor Uw gestreng gerichte?

3 Doch, o mijn God,
Ik stelle tot
Mijn Middelaar, Uw Zone.
Uw enig Kind,
dat Gij bemint,
Die mij voor U verschone.

4 De Zoon die Gij
toch Zelve mij
o Vader, hebt gegeven,
opdat ik niet
in mijn verdriet
bezwijken zou, maar leven.

5 Aanschouwt dan Uw
Gezalfde nu
o Vader, tot voldoening.
Die voor mijn zond'
als Borg eens stond
en is mijn zielsverzoening.

6 Wil door Zijn min
mij alles in
en met Hem schenken samen.
Mijn God, ik bouw
op Uwe trouw.
Gij zult mij niet beschamen.

Bron: SZ50 Willem Sluiter (1627-1673)


Door druk en kruis / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL59
God enkel licht / C. F. Daniel Schubart (1739-1791), Ad den Besten (1923-2015) - TZ37,UM131,WK485Uit diepe zwarigheden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL16
Profeet, Priester, Koning / Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) - ZL74
Jezus' kracht / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL37
Zie ons ootmoedig tot U naad'ren / R. Feith (1753-1824) - GZ306,TZ115
De nacht, de moeder van de rust / Jacobus Revius (1586-1658) - SZ126,UM202,GZ279
O grote God, o goede Heer' / Jacobus Revius (1586-1658) - SZ35Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact