Gans zwaar en groot

Verzen:


uit Frankrijk (1803)

uit Frankrijk (1803)


Gans zwaar en groot
en bloedig rood
o Heer', zijn mijne zonden.
Hoe kan ik nu
bestaan voor U?
Ach, 'k heb Uw beeld geschonden.
Ik durf hierdoor
niet treden voor
Uw heilig aangezichte.
Wat zal 't dan zijn
als ik verschijn
voor Uw gestreng gerichte?
Doch, o mijn God,
Ik stelle tot
Mijn Middelaar, Uw Zone.
Uw enig Kind,
dat Gij bemint,
Die mij voor U verschone.
De Zoon die Gij
toch Zelve mij
o Vader, hebt gegeven,
opdat ik niet
in mijn verdriet
bezwijken zou, maar leven.
Aanschouwt dan Uw
Gezalfde nu
o Vader, tot voldoening.
Die voor mijn zond'
als Borg eens stond
en is mijn zielsverzoening.
Wil door Zijn min
mij alles in
en met Hem schenken samen.
Mijn God, ik bouw
op Uwe trouw.
Gij zult mij niet beschamen.

Bron: SZ50 Willem Sluiter (1627-1673)


God enkel licht / C. F. Daniel Schubart (1739-1791), Ad den Besten (1923-2015) - TZ37,UM131,W485
Door druk en kruis / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL59O grote God, o goede Heer' / Jacobus Revius (1586-1658) - SZ35
Jezus' kracht / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL37
Uit diepe zwarigheden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL16
Profeet, Priester, Koning / Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) - ZL74
Zie ons ootmoedig tot U naad'ren / R. Feith (1753-1824) - G306,TZ115
De nacht, de moeder van de rust / Jacobus Revius (1586-1658) - SZ126,UM202,G279Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact