Gezangboek.nl Door druk en kruis

Verzen:
uit Frankrijk (1803)
uit Frankrijk (1803)

1 Door druk en kruis
moet ik naar huis.
Och, doe het mij geloven!
Door tegenspoed
krijg 'k goede moed,
dat brengt mijn harte boven.

2 Mijn vreê slechts is
vergiffenis
van alle mijne zonden.
Mijn schulden zijn,
o Jesu mijn,
op 't kruis tesaâm gebonden.

3 Uw kruis, o Heer',
zij meer en meer
mijn leven en mijn sterven!
Dat Jezus' bloed
mijn ziele voedt;
die gunst ik mocht verwerven!

4 Zie op mij neer,
o Hemelheer,
gekruiste Wonderkoning!
Geslachte Lam
Uw liefde nam
mij in Uws Vaders woning.

5 Laat mij het pad
ter hemelstad
bemoedigd voorwaarts lopen.
Uw stok en staf
vertroosting gaf
en doet mij meerder hopen.

6 Die hoop, o God,
in 't droevigst lot
houdt mijne ziele boven.
Schoon 't al verga,
Heer', Uw genâ
doet mij U eeuwig loven

Bron: ZL59 L.G.C. Ledeboer (1808-1863)


God enkel licht / C. F. Daniel Schubart (1739-1791), Ad den Besten (1923-2015) - TZ37,UM131,WK485
Gans zwaar en groot / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ50Lofzang van Job / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL34
Genadetroon / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL20
O God die de gedachten / Gerbrand Adriaansz Bredero - GZ156,LB419
De enige troost / Jacobus Borstius (1612-1688) - ZL35
Alle roem is uitgesloten / Jan Scharp (1756-1828) - TZ7,UM140,LB451
Gij hebt Uw Woord gegeven / Ad den Besten (1923-2015) - LB341,WK320
Zoete banden die mij binden / Jacob Groenewegen (1710-1755) - SZ77
Mijn natuurstaat / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL13
Is God de Heer' maar voor mij / Paul Gerhardt (1607-1676), Ad den Besten (1923-2015) - LB90
Zalig, zalig, niets te wezen / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ113,GZ205
Hoog omhoog, het hart naar boven / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ53,SZ86,GZ75
Christen bij het kruis / John Bunyan (1628-1688) - ZL24Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact