Door druk en kruis

Verzen:


uit Frankrijk (1803)

uit Frankrijk (1803)


Door druk en kruis
moet ik naar huis.
Och, doe het mij geloven!
Door tegenspoed
krijg 'k goede moed,
dat brengt mijn harte boven.
Mijn vreÍ slechts is
vergiffenis
van alle mijne zonden.
Mijn schulden zijn,
o Jesu mijn,
op 't kruis tesa‚m gebonden.
Uw kruis, o Heer',
zij meer en meer
mijn leven en mijn sterven!
Dat Jezus' bloed
mijn ziele voedt;
die gunst ik mocht verwerven!
Zie op mij neer,
o Hemelheer,
gekruiste Wonderkoning!
Geslachte Lam
Uw liefde nam
mij in Uws Vaders woning.
Laat mij het pad
ter hemelstad
bemoedigd voorwaarts lopen.
Uw stok en staf
vertroosting gaf
en doet mij meerder hopen.
Die hoop, o God,
in 't droevigst lot
houdt mijne ziele boven.
Schoon 't al verga,
Heer', Uw gen‚
doet mij U eeuwig loven

Bron: ZL59 L.G.C. Ledeboer (1808-1863)


God enkel licht / C. F. Daniel Schubart (1739-1791), Ad den Besten (1923-2015) - TZ37,UM131,W485
Gans zwaar en groot / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ50Is God de Heer' maar voor mij / Paul Gerhardt (1607-1676), Ad den Besten (1923-2015) - LB90
Alle roem is uitgesloten / Jan Scharp (1756-1828) - TZ7,UM140,LB451
Zoete banden die mij binden / Jacob Groenewegen (1710-1755) - SZ77
Gij hebt Uw Woord gegeven / Ad den Besten (1923-2015) - LB341,W320
De enige troost / Jacobus Borstius (1612-1688) - ZL35
Mijn natuurstaat / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL13
Hoog omhoog, het hart naar boven / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ53,SZ86,G75
Een vaste Burcht is onze God / M. Luther (1483-1546), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ27,SZ99,UM128,LB401
Christen bij het kruis / John Bunyan (1628-1688) - ZL24
Zalig, zalig, niets te wezen / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ113,G205
O God die de gedachten / Gerbrand Adriaansz Bredero - G156,LB419
Lofzang van Job / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL34
Genadetroon / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL20Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact