Gezangboek.nl In het vroege morgenlicht

Verzen:
Johann Crüger (1598-1662)
Johann Crüger (1598-1662)

1 In het vroege morgenlicht
komt Gods boodschap tot de Zijnen.
Englenmond brengt het bericht
dat de droefheid doet verdwijnen.
Wat belooft werd is voldaan!
Onze Heer' is opgestaan!

2 Uitverkoren Kerk van God,
wil voor satans macht niet beven.
Veilig, zeker blijft uw lot,
Christus heeft de dood verdreven.
Ook uw morgenstond breekt aan,
Sions Vorst is opgestaan!

3 Zie Hij leeft en Hij komt weer
ten gerichte op de wolken.
Dan buigt alle knie zich neer,
alle zondaars, alle volken
treden voor de rechter aan.
Ja, de Heer' is opgestaan!

4 O, die dag van heil en loon,
dag van jubel, dag van glorie.
Wie ontsliepen in Gods Zoon,
zullen opstaan in victorie,
't Eeuwig licht is opgegaan.
Onze Heer' is opgestaan!

5 O, die dag van wraak en vuur,
dag van toorn en strafgerichten!
God zal in het laatste uur
ieder mensenhart doorlichten,
't rijk der zonde moet vergaan,
want de Heer' is opgestaan!

6 Ja, de Heer' is opgestaan!
Gods bazuinen zullen klinken.
d'Eerste dingen zijn vergaan,
nieuwe heemlen zullen blinken.
Nieuwe tijden vangen aan,
nu de Heer' is opgestaan!

Bron: TZ59,UM81,WK176 Isaäc da Costa (1798-1860)


Jezus neemt de zondaars aan / Erdmann Neumeister, J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM133, WK490
Verschijningen na Pasen / Isaäc da Costa (1798-1860) - ZL116Geprezen zij de Heer', die eeuwig leeft / J. van Ingen Schenau - JH104,WK171
Het Lam, voor ons op aard' geslacht / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - GZ41,WK92
U zij de glorie / E. Budry (1854-1932), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM88
In het kruis zal 'k eeuwig roemen / Isaäc da Costa (1798-1860) - UM139
Wees gegroet, gij eersteling der dagen / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ105,UM82,WK184
Kroon Hem met gouden kroon / Matthew Bridges (1800-1894) - JH722
Als ik het wond're kruis aanschouw / Isaäc Watts (1674-1748), C.B. Burger (1897-1983) - TZ9,GZ48
Verschijningen na Pasen / Isaäc da Costa (1798-1860) - ZL116
Christus, onze Heer', verrees / Onbekend - UM86,WK166
Op die heuvel daarginds / George Bennard (1873-1958),Johannes de Heer - JH836
Op weg naar Golgotha / W. Droogers (1923) - ZL107
U, heilig Godslam, loven wij / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - UM79,WK161
Jezus, leven van mijn leven / E. Weisz (1830-1908), E.C. Homburg (1605-1681) - UM78,GZ49
O hoofd vol bloed en wonden / Johann Crüger (1598-1662), Paul Gerhardt (1607–1676) - UM66,WK157
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis / B. van Clairvaux (1091-1153), B. Schmolck (1672-1737), A. van den Berg (1733-1807) - UM68,WK155
Is dat, is dat mijn Koning / Jan Scharp (1756-1828) - TZ60,GZ43,WK147
Diep, o God, in 't stof gebogen / R. Feith (1753-1824), H. Hasper (1886-1974) - TZ24,GZ50Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact