Op weg naar Golgotha

Verzen: 3


C.F. Witt (1660-1716)

C.F. Witt (1660-1716)


De Verlosser gaat naar 't kruis
om de zondestraf te dragen.
Geselslagen
hebben als Zijn rug geploegd,
die nu onder 't kruishout zwoegt.
't Lijkt, of Hij niet verder kan.
Golgotha met Hij bereiken,
niet bezwijken!
Een soldaat grijp Simon aan,
dwingt zo achter Hem te gaan.
De Verlosser kmt aan 't kruis!
Voor Zijn schapen zal Hij geven
zelfs Zijn leven.
Geef, dat 't ook mijn harte raakt,
dat Uw lijden zalig maakt!
Vrouwen uit Jeruzalem
zien dit en doen niets dan wenen,
gaan zo henen.
'Ween nu over Mij toch niet,
daar 't aan 't groene hout geschiedt!'
'Hoe zal 't dan met 't dorre gaan!
Ge moet anders leren treuren!
Zal 't gebeuren
voor uzelf en voor uw kind,
dat ge ook vergeving vindt'.

Bron: ZL107 W. Droogers (1923)


Mijn Verlosser hangt aan 't kruis / B. van Clairvaux (1091-1153), B. Schmolck (1672-1737), A. van den Berg (1733-1807) - UM68,W155Verschijningen na Pasen / Isac da Costa (1798-1860) - ZL116
Als ik het wond're kruis aanschouw / Isac Watts (1674-1748), C.B. Burger (1897-1983) - TZ9,G48
O hoofd vol bloed en wonden / Johann Crger (1598-1662), Paul Gerhardt (16071676) - UM66,W157
Het Lam, voor ons op aard' geslacht / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - G41,W92
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis / B. van Clairvaux (1091-1153), B. Schmolck (1672-1737), A. van den Berg (1733-1807) - UM68,W155
Diep, o God, in 't stof gebogen / R. Feith (1753-1824), H. Hasper (1886-1974) - TZ24,G50
U zij de glorie / E. Budry (1854-1932), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM88
Christus, onze Heer', verrees / Onbekend - UM86,W166
U, heilig Godslam, loven wij / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - UM79,W161
In het vroege morgenlicht / Isac da Costa (1798-1860) - TZ59,UM81,W176
Wees gegroet, gij eersteling der dagen / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ105,UM82,W184
Is dat, is dat mijn Koning / Jan Scharp (1756-1828) - TZ60,G43,W147
Kroon Hem met gouden kroon / Matthew Bridges (1800-1894) - JH722
Jezus, leven van mijn leven / E. Weisz (1830-1908), E.C. Homburg (1605-1681) - UM78,G49
Op die heuvel daarginds / George Bennard (1873-1958),Johannes de Heer - JH836
Geprezen zij de Heer', die eeuwig leeft / J. van Ingen Schenau - JH104,W171Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact