Gezangboek.nl Op die heuvel daarginds

Verzen: 3
Homer Rodeheaver (1880–1955)
Homer Rodeheaver (1880–1955)

1 Op die heuvel daarginds,
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis is voor ons,
toch het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

2 O, dat ruwhouten kruis,
door de wereld gesmaad,
heeft een wond’re bekoring en macht.
Want Gods Zoon liet Zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht.
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

3 Van dat ruwhouten kruis,
met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht,
voor een ieder die in Hem gelooft.
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

Bron: JH836 George Bennard (1873-1958),Johannes de Heer


Verschijningen na Pasen / Isaäc da Costa (1798-1860) - ZL116
Als ik het wond're kruis aanschouw / Isaäc Watts (1674-1748), C.B. Burger (1897-1983) - TZ9,G48
O hoofd vol bloed en wonden / Johann Crüger (1598-1662), Paul Gerhardt (1607–1676) - UM66,W157
Het Lam, voor ons op aard' geslacht / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - G41,W92
Mijn Verlosser hangt aan 't kruis / B. van Clairvaux (1091-1153), B. Schmolck (1672-1737), A. van den Berg (1733-1807) - UM68,W155
Diep, o God, in 't stof gebogen / R. Feith (1753-1824), H. Hasper (1886-1974) - TZ24,G50
U zij de glorie / E. Budry (1854-1932), J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM88
Christus, onze Heer', verrees / Onbekend - UM86,W166
U, heilig Godslam, loven wij / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - UM79,W161
In het vroege morgenlicht / Isaäc da Costa (1798-1860) - TZ59,UM81,W176
Wees gegroet, gij eersteling der dagen / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ105,UM82,W184
Is dat, is dat mijn Koning / Jan Scharp (1756-1828) - TZ60,G43,W147
Op weg naar Golgotha / W. Droogers (1923) - ZL107
Kroon Hem met gouden kroon / Matthew Bridges (1800-1894) - JH722
Jezus, leven van mijn leven / E. Weisz (1830-1908), E.C. Homburg (1605-1681) - UM78,G49
Geprezen zij de Heer', die eeuwig leeft / J. van Ingen Schenau - JH104,W171Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact