Gezangboek.nl O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht

Verzen:
S. Scheidt (1587-1654),J.S. Bach (1685-1750)
S. Scheidt (1587-1654),J.S. Bach (1685-1750)

1 O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!
Des Vaders wil hebt Gij volbracht.
Uit 't hemelrijk zijt Gij gegaan
en nam het aardse lichaam aan.
O Jezus mijn vreugd, o Jezus mijn kracht.

2 O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!
Gij hebt de vrede aan gebracht,
gerechtigheid voor ons vervuld:
in 't lijden droeg Hij onze schuld.
O Jezus mijn vreugd, o Jezus mijn kracht.

3 O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!
Gij hebt de wereld heil gebracht.
Gij blijft hier in het aardse dal
de Ene die ons troosten zal.
O Jezus mijn vreugd, o Jezus mijn kracht.

4 O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht!
Verlicht ons hart dat op U wacht.
Maak ons van alle zonden rein,
opdat wij eeuwig bij U zijn.
O Jezus mijn vreugd, o Jezus mijn kracht.

Bron: UM57 H. Hasper (1886-1974)


O kom, o kom, Immanuël / H. Hasper (1886-1974) - UM30, WK113
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen / C.W. Osterwald (1820-1887), E.E. Gewin (1843-1909) - GZ7,WK112
Hoe zal ik U ontvangen / Paul Gerhardt (1607-1676), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ52,UM28,WK109
Eer zij God in onze dagen / W. Barnard (1920-2010) - UM43,GZ117
Heerlijk klonk het lied der Eng'len / J. Hesta - WK124,JH70
Van boven daalt een eng'lenschaar / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - UM44,GZ134
Dit is de dag, die God ons schenkt / C.F. Gellert, van de Kasteele(1748-1810), Ad den Besten (1923-2015) - TZ25,UM34,WK116
Heft aan, heft aan een luiden zang / Henricus Franciscus Tollens (1780-1856) - GZ29,WK123
Daar is uit 's werelds duist're wolken / N. Beets (1814-1903) - TZ16,UM29,WK17
Komt, verwondert u hier, mensen / Onbekend - GZ15,WK131
Komt en laat ons Christus eren / Paul Gerhardt (1607–1676), H. van 't Veld (1932) - UM50,GZ22
Wij gaan met haast naar Bethlehem / A.F. Troost (1948) - UM53
Heft op uw hoofden, poorten wijd / Georg Weissel (1590–1635), E.L. Smelik (1900-1985) - TZ45,UM27,WK143
Hoor, de eng'len zingen de eer / Charles Wesley/W.Barnhard (1920-2010) - UM42,WK124
Komt, Christ'nen, roept de lof nu uit / N. Herman (1480–1561), H. van 't Veld (1932) - UM55,WK130
Op 't geluid der hemelkoren / Isaäc da Costa (1798-1860) - SZ7
't Was nacht in Bethl'hems dreven / Johannes Yserinkhuysen (1858-1935) - TZ103,WK135
Komt allen tezamen / C.B. Burger (1897-1983) - TZ64,UM47,WK129Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact