Gezangboek.nl Wij gaan met haast naar Bethlehem

Verzen:
J.S. Bach (1685-1750)
J.S. Bach (1685-1750)

1 Wij gaan met haast naar Bethlehem:
een Herder is geboren!
Wij zien daar in een kribbe Hem
die zoekt wat is verloren;
een herder als een lam zo klein,
een koning die een knecht wil zijn;
Hij roept - maar wie zal horen?

2 Wij staan verbaasd in Bethlehem:
is dit de Goede Herder,
de Koning die met luide stem
zou spreken: Volk, trek verder!
Trek verder uit de slavernij,
trek verder, Ik, Ik maak u vrij!
Dit lam - is dit die Herder?

3 O God, laat ons in Bethlehem
geen grote woorden spreken
en zeggen: Wij, wij zijn van Hem,
wanneer niet is gebleken
dat wij bereid zijn om zo klein,
zo lijdzaam als dit Lam te zijn
dat weigert zich te wreken.

4 Wij staan beschaamd. In Bethlehem
blijkt meer dan ooit tevoren:
de vrede is alleen aan Hem
die weerloos werd geboren.
Dit Lam heeft ons geopenbaard
Gods Rijk: een Koning zonder zwaard
wie horen wil, die hore!

Bron: UM53 A.F. Troost (1948)


Ik kniel aan uwe kribbe neer / Paul Gerhardt (1607-1676) - G21,W125O kom, o kom, Immanuël / H. Hasper (1886-1974) - UM30, W113
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen / C.W. Osterwald (1820-1887), E.E. Gewin (1843-1909) - G7,W112
Hoe zal ik U ontvangen / Paul Gerhardt (1607-1676), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ52,UM28,W109
Eer zij God in onze dagen / W. Barnard (1920-2010) - UM43,G117
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht / H. Hasper (1886-1974) - UM57
Heerlijk klonk het lied der Eng'len / J. Hesta - W124,JH70
Dit is de dag, die God ons schenkt / C.F. Gellert, van de Kasteele(1748-1810), A. den Besten (1923-2015) - TZ25,UM34,W116
Heft aan, heft aan een luiden zang / Henricus Franciscus Tollens (1780-1856) - G29,W123
Daar is uit 's werelds duist're wolken / N. Beets (1814-1903) - TZ16,UM29,W17
Komt, verwondert u hier, mensen / Onbekend - G15,W131
Komt en laat ons Christus eren / Paul Gerhardt (1607–1676), H. van 't Veld (1932) - UM50,G22
Heft op uw hoofden, poorten wijd / Georg Weissel (1590–1635), E.L. Smelik (1900-1985) - TZ45,UM27,W143
Hoor, de eng'len zingen de eer / Charles Wesley/W.Barnhard (1920-2010) - UM42,W124
Van boven daalt een eng’lenschaar / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - UM44,G134
Op 't geluid der hemelkoren / Isaäc da Costa (1798-1860) - SZ7
’t Was nacht in Bethl’hems dreven / Johannes Yserinkhuysen (1858-1935) - TZ103,W135
Komt, Christ’nen, roept de lof nu uit / N. Herman (1480–1561), H. van 't Veld (1932) - UM55,W130
Komt allen tezamen / C.B. Burger (1897-1983) - TZ64,UM47,W129Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact