Gezangboek.nl 't Was nacht in Bethl'hems dreven

Verzen:
J. Kern.
J. Kern.

1 't Was nacht in Bethl'hems dreven,
een schone, stille nacht.
En trouwe herders bleven
bij hunne kudd' op wacht.
En trouwe herders bleven
bij hunne kudd' op wacht.

2 Zij hoopten saam, de vromen,
zij wachtten immer voort,
of Jacobs ster zou komen
naar 't oud profetische woord,
of Jacobs ster zou komen
naar 't oud profetische woord.

3 En ja, juist in die stonde,
in deze zelfde nacht
werd hun door eng'lenmonden
het blijde nieuws gebracht,
werd hun door eng'lenmonden
het blijde nieuws gebracht

4 De Heiland is gekomen
in Bethl'hems kleine stal,
Die voor miljoenen vromen
een Herder wezen zal,
Die voor miljoenen vromen
een Herder wezen zal.

5 Want d' allerbeste Herder,
die toen op aard' verscheen,
voert Zijne schaapjes verder
dan herders hier beneên,
voert Zijne schaapjes verder
dan herders hier beneên.

6 Hij wil Zijn kudde leiden,
zij 't ook door leed of kruis,
naar d' eeuwig groene weiden
van 't hemels Vaderhuis,
naar d' eeuwig groene weiden
van 't hemels Vaderhuis.

Bron: TZ103,WK135 Johannes Yserinkhuysen (1858-1935)


O kom, o kom, Immanuël / H. Hasper (1886-1974) - UM30, WK113
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen / C.W. Osterwald (1820-1887), E.E. Gewin (1843-1909) - GZ7,WK112
Hoe zal ik U ontvangen / Paul Gerhardt (1607-1676), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ52,UM28,WK109
Eer zij God in onze dagen / W. Barnard (1920-2010) - UM43,GZ117
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht / H. Hasper (1886-1974) - UM57
Heerlijk klonk het lied der Eng'len / J. Hesta - WK124,JH70
Van boven daalt een eng'lenschaar / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - UM44,GZ134
Dit is de dag, die God ons schenkt / C.F. Gellert, van de Kasteele(1748-1810), Ad den Besten (1923-2015) - TZ25,UM34,WK116
Heft aan, heft aan een luiden zang / Henricus Franciscus Tollens (1780-1856) - GZ29,WK123
Daar is uit 's werelds duist're wolken / N. Beets (1814-1903) - TZ16,UM29,WK17
Komt, verwondert u hier, mensen / Onbekend - GZ15,WK131
Komt en laat ons Christus eren / Paul Gerhardt (1607–1676), H. van 't Veld (1932) - UM50,GZ22
Wij gaan met haast naar Bethlehem / A.F. Troost (1948) - UM53
Heft op uw hoofden, poorten wijd / Georg Weissel (1590–1635), E.L. Smelik (1900-1985) - TZ45,UM27,WK143
Hoor, de eng'len zingen de eer / Charles Wesley/W.Barnhard (1920-2010) - UM42,WK124
Komt, Christ'nen, roept de lof nu uit / N. Herman (1480–1561), H. van 't Veld (1932) - UM55,WK130
Op 't geluid der hemelkoren / Isaäc da Costa (1798-1860) - SZ7
Komt allen tezamen / C.B. Burger (1897-1983) - TZ64,UM47,WK129Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact