’t Was nacht in Bethl’hems dreven

Verzen: 4


J. Kern.

J. Kern.


’t Was nacht in Bethl’hems dreven,
een schone, stille nacht.
En trouwe herders bleven
bij hunne kudd’ op wacht.
En trouwe herders bleven
bij hunne kudd’ op wacht.
Zij hoopten saam, de vromen,
zij wachtten immer voort,
of Jacobs ster zou komen
naar ’t oud profetische woord,
of Jacobs ster zou komen
naar ’t oud profetische woord.
En ja, juist in die stonde,
in deze zelfde nacht
werd hun door eng’lenmonden
het blijde nieuws gebracht,
werd hun door eng’lenmonden
het blijde nieuws gebracht
De Heiland is gekomen
in Bethl’hems kleine stal,
Die voor miljoenen vromen
een Herder wezen zal,
Die voor miljoenen vromen
een Herder wezen zal.
Want d’ allerbeste Herder,
die toen op aard’ verscheen,
voert Zijne schaapjes verder
dan herders hier beneên,
voert Zijne schaapjes verder
dan herders hier beneên.
Hij wil Zijn kudde leiden,
zij ’t ook door leed of kruis,
naar d’ eeuwig groene weiden
van ’t hemels Vaderhuis,
naar d’ eeuwig groene weiden
van ’t hemels Vaderhuis.

Bron: TZ103,W135 Johannes Yserinkhuysen (1858-1935)


Komt allen tezamen / C.B. Burger (1897-1983) - TZ64,UM47,W129
Van boven daalt een eng’lenschaar / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - UM44,G134
Hoor, de eng'len zingen de eer / Charles Wesley/W.Barnhard (1920-2010) - UM42,W124
Wij gaan met haast naar Bethlehem / A.F. Troost (1948) - UM53
Daar is uit 's werelds duist're wolken / N. Beets (1814-1903) - TZ16,UM29,W17
Komt, verwondert u hier, mensen / Onbekend - G15,W131
Eer zij God in onze dagen / W. Barnard (1920-2010) - UM43,G117
Heerlijk klonk het lied der Eng'len / J. Hesta - W124,JH70
Hoe zal ik U ontvangen / Paul Gerhardt (1607-1676), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ52,UM28,W109
Heft aan, heft aan een luiden zang / Henricus Franciscus Tollens (1780-1856) - G29,W123
Komt, Christ’nen, roept de lof nu uit / N. Herman (1480–1561), H. van 't Veld (1932) - UM55,W130
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen / C.W. Osterwald (1820-1887), E.E. Gewin (1843-1909) - G7,W112
Op 't geluid der hemelkoren / Isaäc da Costa (1798-1860) - SZ7
Dit is de dag, die God ons schenkt / C.F. Gellert, van de Kasteele(1748-1810), A. den Besten (1923-2015) - TZ25,UM34,W116
O Jezus, mijn vreugd, o Jezus mijn kracht / H. Hasper (1886-1974) - UM57
O kom, o kom, Immanuël / H. Hasper (1886-1974) - UM30, W113
Heft op uw hoofden, poorten wijd / Georg Weissel (1590–1635), E.L. Smelik (1900-1985) - TZ45,UM27,W143
Komt en laat ons Christus eren / Paul Gerhardt (1607–1676), H. van 't Veld (1932) - UM50,G22Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact