Gezangboek.nl Ere zij aan God, de Vader

Verzen:
H. Smart (1813-1879)
H. Smart (1813-1879)

1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'gen Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja
de Drie-een'ge in zijn troon!

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons bevrijdt van elke smet,
ere zij aan Hem, die zondaars
in de rij van koon'gen zet.
Halleluja, halleluja
't Lam, dat vrijkocht en dat redt!

3 Ere zij de Heer' der eng'len,
ere zij de Heer' der Kerk,
ere aan de Heer' der volk'ren,
aard en hemel looft Uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning en zijn werk!

4 Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer'!

Bron: TZ30,UM1,WK427 H. Bonar (1808-1889), W. Barnard (1920-2010)


Pt 238 The Church Universal / naar Psalm 87 - Psalter 238Halleluja, eeuwig dank en ere / Abraham Rutgers (1751-1809) - LB257 UM2 JH387 WK434
O hoogt' en diepte, looft nu God / J.H. Newman, J.J. Thomson, W. Barnard (1920-2010) - TZ76,WK457
Grote God, wij loven U / I. Franz (1719-1790), H. Swarth, H. A. van Bakel (1874-1948) - TZ40,UM116,WK433
Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe naam / Ahasverus van den Berg (1733-1807) - TZ109,UM3,WK476
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen / Cornelis Rijnsdorp (1894-1982) - UM7,WK426
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning / Henry Francis Lyte (1793-1847) - TZ81,JH459
Halleluja, lof zij het Lam / IsaƤc da Costa (1798-1860) - WK173 Lb 259 UM138
Dankt, dankt nu allen God / Johannes Riemens sr. (1843-1908) - TZ17,UM17
Ik ben U dank verschuldigd / R.M. McCheyne (1813-1843), C.J. Meeuse - ZL39Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact