Gezangboek.nl Grote God, wij loven U

Verzen:
uit Duitsland (18e eeuw)
uit Duitsland (18e eeuw)

1 Grote God, wij loven U
Heer', o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U,
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid

2 Alles wat u prijzen kan,
U, de eeuw'ge, Ongeziene,
Looft Uw liefd' en zingt er van!
Alle Eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

3 Heer', ontferm U over ons,
open Uwe Vader armen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan!

Bron: TZ40,UM116,WK433 I. Franz (1719-1790), H. Swarth, H. A. van Bakel (1874-1948)


Ik ben U dank verschuldigd / R.M. McCheyne (1813-1843), C.J. Meeuse - ZL39Halleluja, eeuwig dank en ere / Abraham Rutgers (1751-1809) - LB257 UM2 JH387 WK434
O hoogt' en diepte, looft nu God / J.H. Newman, J.J. Thomson, W. Barnard (1920-2010) - TZ76,WK457
Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe naam / Ahasverus van den Berg (1733-1807) - TZ109,UM3,WK476
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen / Cornelis Rijnsdorp (1894-1982) - UM7,WK426
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning / Henry Francis Lyte (1793-1847) - TZ81,JH459
Halleluja, lof zij het Lam / IsaƤc da Costa (1798-1860) - WK173 Lb 259 UM138
Ere zij aan God, de Vader / H. Bonar (1808-1889), W. Barnard (1920-2010) - TZ30,UM1,WK427
Dankt, dankt nu allen God / Johannes Riemens sr. (1843-1908) - TZ17,UM17
Ik ben U dank verschuldigd / R.M. McCheyne (1813-1843), C.J. Meeuse - ZL39Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact