Gezangboek.nl O hoogt' en diepte, looft nu God

Verzen:
T. Haweis (1734-1820)
T. Haweis (1734-1820)

1 O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt Zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
Zijn weg is majesteit.

2 O wond're liefd', o wijsheid Gods,
toen zond' ons 't licht benam,
hebt Gij 't verlossend pad gebaand:
een tweede Adam kwam.

3 O wijze liefd', al hadden ook
eens vlees en bloed gefaald
in Adam, in deez' nieuwe strijd
wordt thans triomf behaald.

4 Niet enkel Gods barmhartigheid
verheerlijkt vlees en bloed:
Zijn eigen tegenwoordigheid,
Zijn wezen, mild en goed.

5 En in 't verborg'ne van de hof,
op 't kruis in stervensnood,
hebt Gij aan ons de weg geleerd
door lijden en door dood.

6 O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt Zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
Zijn weg is veiligheid.

Bron: TZ76,WK457 J.H. Newman, J.J. Thomson, W. Barnard (1920-2010)


Halleluja, eeuwig dank en ere / Abraham Rutgers (1751-1809) - LB257 UM2 JH387 WK434
Grote God, wij loven U / I. Franz (1719-1790), H. Swarth, H. A. van Bakel (1874-1948) - TZ40,UM116,WK433
Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe naam / Ahasverus van den Berg (1733-1807) - TZ109,UM3,WK476
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen / Cornelis Rijnsdorp (1894-1982) - UM7,WK426
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning / Henry Francis Lyte (1793-1847) - TZ81,JH459
Halleluja, lof zij het Lam / IsaƤc da Costa (1798-1860) - WK173 Lb 259 UM138
Ere zij aan God, de Vader / H. Bonar (1808-1889), W. Barnard (1920-2010) - TZ30,UM1,WK427
Dankt, dankt nu allen God / Johannes Riemens sr. (1843-1908) - TZ17,UM17
Ik ben U dank verschuldigd / R.M. McCheyne (1813-1843), C.J. Meeuse - ZL39Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact