Gezangboek.nl Halleluja, lof zij het Lam

Verzen:
uit 1806
uit 1806

1 Halleluja, lof zij het Lam,
Die onze zonden op Zich nam,
Zijn bloed ons heeft geheiligd,
Die dood geweest is, en Hij leeft,
Zijn volk, dat Hij ontzondigd heeft,
is nu en eeuwig veilig.

2 De Koning op des Vaders troon,
de eerstgeboren uit de doôn,
de bloed- en heilgetuige,
der vorsten Vorst, der heren Heer',
zij heerschappij en dank en eer.
Dat ieder voor Hem buige!

3 Aanbidt de Vader in het Woord.
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord.
Aanbidt de Geest uit beiden.
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefd' en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

Bron: Wk173 Lb 259 UM138 Isaäc da Costa (1798-1860)


Halleluja, eeuwig dank en ere / Abraham Rutgers (1751-1809) - LB257 UM2 JH387 W434
O hoogt' en diepte, looft nu God / J.H. Newman, J.J. Thomson, W. Barnard (1920-2010) - TZ76,W457
Grote God, wij loven U / I. Franz (1719-1790), H. Swarth, H. A. van Bakel (1874-1948) - TZ40,UM116,W433
Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe naam / Ahasverus van den Berg (1733-1807) - TZ109,UM3,W476
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen / Cornelis Rijnsdorp (1894-1982) - UM7,W426
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning / Henry Francis Lyte (1793-1847) - TZ81,JH459
Ere zij aan God, de Vader / H. Bonar (1808-1889), W. Barnard (1920-2010) - TZ30,UM1,W427
Dankt, dankt nu allen God / Johannes Riemens sr. (1843-1908) - TZ17,UM17
Ik ben U dank verschuldigd / R.M. McCheyne (1813-1843), C.J. Meeuse - ZL39Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact