Gezangboek.nl Als wij wand'len met Hem

Verzen: 3
Daniel B.Towner
Daniel B.Towner

1 Als wij wand'len met Hem
op Zijn Woord afgestemd,
wat een licht werpt Hij dan op de weg.
Hij bewaart en behoudt
wie zich Hem toevertrouwt
en gehoorzaam steeds doet wat Hij zegt.
Doe wat Hij zegt,
want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland:
dat is doen wat Hij zegt.

2 Als de hemel betrekt,
ons het duister bedekt,
drijft Zijn liefde de wolken weer weg.
Want geen vrees blijft bestaan,
ook geen zucht en geen traan
als wij doen al wat Hij tot ons zegt.
Doe wat Hij zegt,
want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland:
dat is doen wat Hij zegt.

3 Is er nood of gevaar,
drukken zorgen ons zwaar,
dan gaat Hij met ons mee op die weg.
Elk verlies, elke smart
zegent Hij aan ons hart,
als het alles op Hem is gelegd.
Doe wat Hij zegt,
want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland:
dat is doen wat Hij zegt.

4 Van Zijn liefde zo groot,
maakt Hij ons deelgenoot
als de lasten Hem voor zijn gelegd.
De genade van Hem
is voor ieder bestemd
die vertrouwt en die doet wat Hij zegt
Doe wat Hij zegt,
want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland:
dat is doen wat Hij zegt.

5 Wij zitten steeds weer,
aan zijn voeten terneer,
of wij wand'len met Hem op de weg.
Naar Zijn wil toegewend,
gaan wij waar Hij ons zendt,
onbevreesd, omdat Hij het ons zegt.
Doe wat Hij zegt,
want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland:
dat is doen wat Hij zegt.

Bron: UM264 J.H. Sammis (1846-1919) H. van 't Veld (1932)


Hij die rustig en stil / J.H. Sammis (1846-1919),Johannes de Heer - JH133De kerk van alle tijden / S.J.Stone (1839-1900) - TZ21,UM117
Als ik Hem maar kenne / F. von Hardenberg, E.E. Gewin (1843-1909) - GZ223
'k Heb geloofd en daarom zing ik / Jan-Baptist Mathysen (1817-1909) - UM154,WK486
Mijn herder is de Heere God / J.S. Irvine(1836 – 1887), B. Smilde (1922-2014) - TZ68,JH884,SZ48
Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar / C.W.E. Quandt (1835-1911),J.H. Gunning (1858-1940) - JH53,WK505
Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet / Johann Friedrich Raeder (1815-1872), P. J. Moeton (1837-1919) - TZ8, JH7
Jezus neemt de zondaars aan / Erdmann Neumeister, J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM133, WK490
O, welk een macht heeft Uwe liefde / Gerhard Tersteegen (1697-1769),David de Jong - JH200
Ik wil opstaan en tot mijn vader gaan / R.M. McCheyne (1813-1843), C. J. Meeuse - TZ56
Wat God doet, dat is welgedaan / Samuel Rodigast, Jan Wit (1914-1980) - GZ186,WK472
Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart / R.M. M'Cheyne (1813-1843), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ28,JH878
Ik heb slechts één houvast (HC zondag 1) / H. van 't Veld - WK366
Ik geloof (Apostolische geloofsbelijdenis) / Apostolische geloofsbelijdenis - WK303 JH460
God is getrouw, Zijn plannen falen niet / Hendrik Pierson (1834-1923) - TZ38,UM119,WK237
Vrolijk kruisdragen / H.F. Kohlbrugge (1803-1875) - ZL55
Hij die rustig en stil / J.H. Sammis (1846-1919),Johannes de Heer - JH133
Rust, mijn ziel! uw God is Koning / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - TZ95,GZ179, WK354
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn / Petro Parson (1803-1878) - TZ78,SZ95,LB462
Wie maar de goede God laat zorgen / Georg Neumark (1621-1681), Abraham Rutgers (1751-1809) - GZ194,WK515
Nooit kan 't geloof te veel verwachten / H. van Alphen (1746-1803) - TZ70,WK364
Beveel gerust uw wegen / P. Gerhardt (1607-1676), B. ter Haar (1806-1880) - TZ12, UM210,LB427Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact