Gezangboek.nl Ik wil opstaan en tot mijn vader gaan

1½ vers
J. Worp, D. Sanderman
J. Worp, D. Sanderman

1 Ik zal, met zondenlast belaan,
toch opstaan en tot Christus gaan
en Hem mijn schuld belijden.
Hij zal mij wassen in Zijn bloed,
mijn hart vernieuwen en Hij doet
mij Hem mijn leven wijden.
Och, werd die vreugde meer begeerd,
de enige, die nooit verkeerd,
op droefheid, uit zal lopen.
Ga naar de Levensbron met mij,
het aanbod tot de dronk is vrij,
't is zonder geld te kopen.

2 Ik ga tot Christus, omdat Hij
de slechtsten roept; kom, ga met mij!
En heb ik Hem gevonden,
dan leef ik en beweeg in Hem,
want ik verroer geen lid voor Hem,
dat Hij niet heeft ontbonden.

Bron: TZ56 R.M. McCheyne (1813-1843), C. J. Meeuse


Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn / Petro Parson (1803-1878) - TZ78,SZ95,LB462
De kerk van alle tijden / S.J.Stone (1839-1900) - TZ21,UM117
Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart / R.M. M’Cheyne (1813-1843), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ28,JH878
Als ik Hem maar kenne / F. von Hardenberg, E.E. Gewin (1843-1909) - G223
'k Heb geloofd en daarom zing ik / Jan-Baptist Mathysen (1817-1909) - UM154,W486
Mijn herder is de Heere God / J.S. Irvine(1836 – 1887), B. Smilde (1922-2014) - TZ68,JH884,SZ48
Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar / C.W.E. Quandt (1835-1911),J.H. Gunning (1858-1940) - JH53,W505
Jezus neemt de zondaars aan / Erdmann Neumeister, J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM133, W490
Als wij wand’len met Hem / J.H. Sammis (1846-1919) H. van 't Veld (1932) - UM264
O, welk een macht heeft Uwe liefde / Gerhard Tersteegen (1697-1769),David de Jong - JH200
Wat God doet, dat is welgedaan / Samuel Rodigast, Jan Wit (1914-1980) - G186,W472
Ik heb slechts één houvast (HC zondag 1) / H. van 't Veld - W366
Ik geloof (Apostolische geloofsbelijdenis) / Apostolische geloofsbelijdenis - W303 JH460
God is getrouw, Zijn plannen falen niet / Hendrik Pierson (1834-1923) - TZ38,UM119,W237
Vrolijk kruisdragen / H.F. Kohlbrugge (1803-1875) - ZL55
Hij die rustig en stil / J.H. Sammis (1846-1919),Johannes de Heer - JH133
Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet / Johann Friedrich Raeder (1815-1872), P. J. Moeton (1837-1919) - TZ8, JH7
Rust, mijn ziel! uw God is Koning / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - TZ95,G179, W354
Wie maar de goede God laat zorgen / Georg Neumark (1621-1681), Abraham Rutgers (1751-1809) - G194,W515
Nooit kan 't geloof te veel verwachten / H. van Alphen (1746-1803) - TZ70,W364
Beveel gerust uw wegen / P. Gerhardt (1607-1676), B. ter Haar (1806-1880) - TZ12, UM210,LB427Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact