Gezangboek.nl Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart

Verzen:
Ira D. Sankey
Ira D. Sankey

1 Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart;
Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: 'Mijn ziele, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?'

2 Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân
van 't Lam, met de zonden der wereld belaân,
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk:
'k Stond blind, en van verre, in mij zelf zo rijk.

3 Ik deed als Jeruzalems dochters weleer;
Ik ween d'om de pijn van mijn lijdende Heer'
en dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.

4 Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt,
toen voeld'ik wat eisen Gods heiligheid deed;
daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!

5 Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered;
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet;
mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij:
ik boog me'en geloofde, en-mijn God sprak mij vrij.

6 Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn Gerechtigheid is:
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,
nu neemt mij geen satan de zegekroon af!

7 Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis
naar 't erfgoed daarboven, in 't Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn,
'gestorven voor mij!' zal mijn zwanenzang zijn.

Bron: TZ28,JH878 R.M. M'Cheyne (1813-1843), J.J.L. ten Kate (1819-1889)


Pt 220 Prayer for Restoring Grace / naar Psalm 80 - Psalter 220De kerk van alle tijden / S.J.Stone (1839-1900) - TZ21,UM117
Als ik Hem maar kenne / F. von Hardenberg, E.E. Gewin (1843-1909) - GZ223
'k Heb geloofd en daarom zing ik / Jan-Baptist Mathysen (1817-1909) - UM154,WK486
Mijn herder is de Heere God / J.S. Irvine(1836 – 1887), B. Smilde (1922-2014) - TZ68,JH884,SZ48
Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar / C.W.E. Quandt (1835-1911),J.H. Gunning (1858-1940) - JH53,WK505
Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet / Johann Friedrich Raeder (1815-1872), P. J. Moeton (1837-1919) - TZ8, JH7
Jezus neemt de zondaars aan / Erdmann Neumeister, J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM133, WK490
O, welk een macht heeft Uwe liefde / Gerhard Tersteegen (1697-1769),David de Jong - JH200
Ik wil opstaan en tot mijn vader gaan / R.M. McCheyne (1813-1843), C. J. Meeuse - TZ56
Wat God doet, dat is welgedaan / Samuel Rodigast, Jan Wit (1914-1980) - GZ186,WK472
Ik heb slechts één houvast (HC zondag 1) / H. van 't Veld - WK366
Ik geloof (Apostolische geloofsbelijdenis) / Apostolische geloofsbelijdenis - WK303 JH460
God is getrouw, Zijn plannen falen niet / Hendrik Pierson (1834-1923) - TZ38,UM119,WK237
Vrolijk kruisdragen / H.F. Kohlbrugge (1803-1875) - ZL55
Hij die rustig en stil / J.H. Sammis (1846-1919),Johannes de Heer - JH133
Als wij wand'len met Hem / J.H. Sammis (1846-1919) H. van 't Veld (1932) - UM264
Rust, mijn ziel! uw God is Koning / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - TZ95,GZ179, WK354
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn / Petro Parson (1803-1878) - TZ78,SZ95,LB462
Wie maar de goede God laat zorgen / Georg Neumark (1621-1681), Abraham Rutgers (1751-1809) - GZ194,WK515
Nooit kan 't geloof te veel verwachten / H. van Alphen (1746-1803) - TZ70,WK364
Beveel gerust uw wegen / P. Gerhardt (1607-1676), B. ter Haar (1806-1880) - TZ12, UM210,LB427Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact