Gezangboek.nl Mijn herder is de Heere God

Verzen:
J.S. Irvine(1836 1887)
J.S. Irvine(1836 1887)

1 Mijn herder is de Heere God
in Hem is al mijn lust
in groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust

2 De Heer' verkwikt mijn matte ziel
Hij doet mijn voeten gaan
in t spoor van Zijn gerechtigheid
terwille van Zijn Naam

3 En ga k door t diepe doodsravijn
geen vrees verbijstert mij
Uw stok en staf zijn mij tot troost
Gijzelf zijt mij nabij

4 Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag
totdat ik eens in s Heeren huis
voor eeuwig wonen mag

Bron: TZ68,JH884,SZ48 J.S. Irvine(1836 1887), B. Smilde (1922-2014)


The Lords my shepherd, Ill not want / J.S. Irvine (1836 1887) - Scotish PsalterIk wil opstaan en tot mijn vader gaan / R.M. McCheyne (1813-1843), C. J. Meeuse - TZ56
Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar / C.W.E. Quandt (1835-1911),J.H. Gunning (1858-1940) - JH53,W505
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de don / Petro Parson (1803-1878) - TZ78,SZ95,LB462
Als g in nood gezeten, geen uitkomst ziet / Johann Friedrich Raeder (1815-1872), P. J. Moeton (1837-1919) - TZ8, JH7
O, welk een macht heeft Uwe liefde / Gerhard Tersteegen (1697-1769),David de Jong - JH200
Nooit kan 't geloof te veel verwachten / H. van Alphen (1746-1803) - TZ70,W364
Rust, mijn ziel! uw God is Koning / P.L. van de Kasteele (1748-1810) - TZ95,G179, W354
Eens was ik een vreemdling voor God en mijn hart / R.M. MCheyne (1813-1843), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ28,JH878
Jezus neemt de zondaars aan / Erdmann Neumeister, J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - UM133, W490
Beveel gerust uw wegen / P. Gerhardt (1607-1676), B. ter Haar (1806-1880) - TZ12, UM210,LB427
Als ik Hem maar kenne / F. von Hardenberg, E.E. Gewin (1843-1909) - G223
'k Heb geloofd en daarom zing ik / Jan-Baptist Mathysen (1817-1909) - UM154,W486
Wat God doet, dat is welgedaan / Samuel Rodigast, Jan Wit (1914-1980) - G186,W472
Wie maar de goede God laat zorgen / Georg Neumark (1621-1681), Abraham Rutgers (1751-1809) - G194,W515
Hij die rustig en stil / John H. Sammis,Johannes de Heer - JH133
Ik geloof (Apostolische geloofsbelijdenis) / Apostolische geloofsbelijdenis - W303 JH460
Ik heb slechts n houvast (HC zondag 1) / H. van 't Veld - W366
Vrolijk kruisdragen / H.F. Kohlbrugge (1803-1875) - ZL55
God is getrouw, Zijn plannen falen niet / Hendrik Pierson (1834-1923) - TZ38,UM119,W237
De kerk van alle tijden / S.J.Stone (1839-1900) - TZ21,UM117Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact