Gezangboek.nl Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus

Verzen:
Old melody Salem
Old melody Salem

1 Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus,
Toen spraken de discipelen: gaat weg van de Heer'!
Maar Jezus zag hen henen gaan,
En sprak hen, o zo vriend'lijk aan:
„Laat toch de kinderen komen tot Mij."

2 Want Ik zal z' ontvangen, en drukken aan Mijn boezem,
Ik zal der lammeren Herder zijn, o jaag ze niet van Mij;
Elk kind dat Mij het hartje geeft,
Breng 'k eenmaal waar het eeuwig leeft,
„Laat toch de kinderen komen tot Mij."

3 Hoe goed was de Heiland, om kind'ren zo t' ontvangen,
Maar velen zijn er nog, die kennen niet Zijn lieven Naam,
Zij weten nog niet, zoals wij,
Van Jezus, die zo vriend'lijk zei:
„Laat toch de kinderen komen tot Mij."

4 O Heer', laat de heid'nen, de groten en de kleinen,
Uw dierbaar Woord verstaan, en werpen afgodsbeelden om,
Zend haast Uw licht tot hen ook neêr;
Maak U bekend als liefd', o, Heer'!
Laat toch de heid'nen, Heer', komen tot U!

Bron: BR229 W. M. Hutchings (1827–1876), M.S. Bromet (1839-1905)


Zie de zon, zie de maan / Rikkert Zuiderveld (1947) - WK617
Uw Woord is een lamp voor mijn voet / naar Psalm 119 - TZ99,WK616
De schepping / Franciscus Ridderus (1620-1683) - ZL78
Jezus wandelt door de straten / A. van Houdt (1956) - MK38
Jozef zoekt zijn grote broers / Hanna Lam (1928–1988) - WK531
Het water steeg wel hoog (ark van Noach) / Hanna Lam (1928–1988) - WK528
Zoekt eerst het koninkrijk van God / Karen Lafferty, H. Lieberton - TZ117,JH105,WK249
Als je geen liefde hebt voor elkaar / Hanna Lam (1928–1988) - WK605
Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien / M. Spijker - UM19
God geeft bevel en Noach gaat / Joseph Hart (1712-1768), G. Franken - SZ34
Klein, klein kindje / Hanna Lam (1928–1988) - WK532
Abraham offert Izak / D. van der Linden-van den Hoek - ZL81
Er is geen plaats (Zacheus) / Hanna Lam (1928–1988) - WK562
Slechts een heel klein ding / A. de Vogel - 164
In het begin lag de aarde verloren / Hanna Lam (1928–1988) - WK527Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact