Gezangboek.nl Zoekt eerst het koninkrijk van God

Verzen: 3
Karen Lafferty
Karen Lafferty

1 Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en Zijn gerechtigheid.
En dit alles ontvangt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)

2 Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer' gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)

3 Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja. (2x)

Bron: TZ117,JH105,W249 Karen Lafferty, H. Lieberton


God geeft bevel en Noach gaat / Joseph Hart (1712-1768), G. Franken - SZ34
Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus / W. M. Hutchings (18271876), M.S. Bromet (1839-1905) - BR229
Het water steeg wel hoog (ark van Noach) / Hanna Lam (19281988) - W528
Klein, klein kindje / Hanna Lam (19281988) - W532
Uw Woord is een lamp voor mijn voet / naar Psalm 119 - TZ99,W616
Jezus wandelt door de straten / A. van Houdt (1956) - MK38
Jozef zoekt zijn grote broers / Hanna Lam (19281988) - W531
Er is geen plaats (Zacheus) / Hanna Lam (19281988) - W562
Als je geen liefde hebt voor elkaar / Hanna Lam (19281988) - W605
Zie de zon, zie de maan / Rikkert Zuiderveld (1947) - W617
Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien / M. Spijker - UM19
In het begin lag de aarde verloren / Hanna Lam (19281988) - W527
Abraham offert Izak / D. van der Linden-van den Hoek - ZL81
De schepping / Franciscus Ridderus (1620-1683) - ZL78Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact