Gezangboek.nl Slechts een heel klein ding

Verzen:
onbekend
onbekend

1 Slechts een heel klein ding was Mozes' staf.
Weet je welk een kracht God daaraan gaf?
Deze staf geplaatst in Mozes' hand,
bracht het hele volk naar d'overkant.

2 Slechts een heel klein ding was Rachabs koord.
Maar in groot gevaar had zij gehoord
dat het haar kon redden van de dood
als ze deed wat Jozua gebood.

3 Slechts een heel klein ding was 't olievat
dat een arme weduwe bezat.
Maar ze gaf het aan Gods knecht en toen
kon de Heer een machtig wonder doen.

4 Slechts een heel klein ding was Davids steen
toen hij voor de vijand stond alleen,
Goliath viel dood toen dit hem trof.
d' Israelieten brachten God hun lof.

5 Slechts een heel klein ding was ik, o Heer',
maar wat ik bezit, geef ik U weer.
Neem het, Heiland, en gebruik het, want
't kleinste ding wordt machtig in Uw hand.

Bron: 164 A. de Vogel


Zie de zon, zie de maan / Rikkert Zuiderveld (1947) - WK617
Uw Woord is een lamp voor mijn voet / naar Psalm 119 - TZ99,WK616
De schepping / Franciscus Ridderus (1620-1683) - ZL78
Jezus wandelt door de straten / A. van Houdt (1956) - MK38
Jozef zoekt zijn grote broers / Hanna Lam (1928–1988) - WK531
Het water steeg wel hoog (ark van Noach) / Hanna Lam (1928–1988) - WK528
Zoekt eerst het koninkrijk van God / Karen Lafferty, H. Lieberton - TZ117,JH105,WK249
Als je geen liefde hebt voor elkaar / Hanna Lam (1928–1988) - WK605
Looft de HEERE alle gij volken, prijst Hem alle gij natien / M. Spijker - UM19
God geeft bevel en Noach gaat / Joseph Hart (1712-1768), G. Franken - SZ34
Klein, klein kindje / Hanna Lam (1928–1988) - WK532
Abraham offert Izak / D. van der Linden-van den Hoek - ZL81
Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus / W. M. Hutchings (1827–1876), M.S. Bromet (1839-1905) - BR229
Er is geen plaats (Zacheus) / Hanna Lam (1928–1988) - WK562
In het begin lag de aarde verloren / Hanna Lam (1928–1988) - WK527Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact