Gezangboek.nl Uit diepe zwarigheden

Verzen:
J.G. Bastiaans (1812-1875)
J.G. Bastiaans (1812-1875)

1 Uit diepe zwarigheden
roep ik tot U, o Heer'!
Hoor toch naar mijn gebeden;
merk hoe ik smeke zeer.
Ik heb met vele zonden
mijn leven zeer besmet,
en tot verscheide stonden
verbroken Uwe wet.

2 Indien mijn eigen harte
mij overtuigt zo zeer,
en mij beroert met smarte,
o God! Gij zijt veel meer
dan ons hart en geweten,
en Gij weet alle ding.
Niets kan U doen vergeten,
't zij groot of 't zij gering.

3 Ik werp mij voor U neder
in deze mijne nood.
Laat mij niet keren weder
van U, door schaamte rood.
Bedek hetgeen geschied is,
regeer wat komen zal,
want 't mij een groot verdriet is,
dat ik zo dikmaals val.

4 Maak mij bekend Uw wegen.
Leer Uwe paden mij,
zodat mijn hart genegen
tot Uw bevelen zij.
Gij zijt, Heer', recht en goedig;
Gij onderwijst en leert
de zondaar, die zachtmoedig
het rechte pad begeert.

Bron: ZL16 Willem Sluiter (1627-1673)


Van U zijn alle dingen / Jan de Liefde (1814-1869) - TZ100,UM158,WK467
Beveel gerust uw wegen / P. Gerhardt (1607-1676), B. ter Haar (1806-1880) - TZ12, UM210,LB427Profeet, Priester, Koning / Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) - ZL74
Jezus' kracht / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL37
Zie ons ootmoedig tot U naad'ren / R. Feith (1753-1824) - GZ306,TZ115
De nacht, de moeder van de rust / Jacobus Revius (1586-1658) - SZ126,UM202,GZ279
O grote God, o goede Heer' / Jacobus Revius (1586-1658) - SZ35
Gans zwaar en groot / Willem Sluiter (1627-1673) - SZ50Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact