Gezangboek.nl Herders in 't veld van Efrata

Verzen: 6
W.A. Mozart
W.A. Mozart

1 Herders in 't veld van Efrata
hoorden naar het Gloria,
Blij klinkt door de nacht:
"Uw Koning wacht i-n een stal".

2 Ga dan op weg naar Bethlehem,
luister naar die blijde stem:
"Kom, o mensen, kom,
en kijk niet om, kij-k niet om".

3 Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend wie Hem vindt,
voor wie er in Zijn Naam gelooft
komt er een nieuwe morgen!

4 Ga mee, op weg naar Bethlehem,
Luister naar die eng'lenstem:
"Kom, o mensen, kom,
en kijk niet om, kij-k niet om.

5 Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend wie Hem vindt,
voor wie er in Zijn Naam gelooft
komt er een nieuwe morgen!

6 Zoek vrede bij dit Kind.
Gezegend wie Hem vindt,
voor wie er in Zijn Naam gelooft
komt er een nieuwe morgen!

Bron: Zuiderveld


De wijzen, de wijzen / Hanna Lam (1928–1988) - WK527
De wijzen uit 't oosten / D. van der Linden-van den Hoek - ZL104
De priester Zacharias / Marry Nijsse (1959) - UmK14
Een Kindje werd geboren / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ1
Stille nacht, heilige nacht / J. Mohr (1792 - 1848),J. Yserinkhuysen (1858-1935) - UM36,WK133
In de stad van koning David / C.F. Alexander (1818-1895), H. van 't Veld (1932) - UM37
In Jeruzalem woont Anna / W. Droogers (1923) - ZL103
Toen herders waakten, stil terneer / Nahum Tate (1652-1715), J.M. van Amstel - MK34,WK576
In Bethlehems stal lag Christus de Heer' / Jan de Liefde (1814-1869) - UM35,WK126
Ere zij God / Isaac Bikkers (1833-1903) - TZ31,JH48,WK118
Nu daagt het in het oosten / Johannes Riemens sr. (1842-1908) - TZ71,UM26,WK111
De Heiland is geboren, de Koning van 't heelal / Onbekend - WzM52Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact