Gezangboek.nl In de stad van koning David

Verzen:
H.J. Gauntlett (1805-1876)
H.J. Gauntlett (1805-1876)

1 In de stad van koning David,
in een nederige stal,
lag een kindje in de kribbe,
't was de Koning van 't heelal.
Jezus Christus, God en Heer',
daald' op aard als Redder neer.

2 Hij zocht woning op de aarde,
om te redden van de dood,
allen die in Hem geloven,
die Hem zoeken in hun nood.
Jezus Christus, God en Heer',
daald' op aard als Redder neer.

3 Eenmaal zal Hij wederkomen,
die eens woonde in een stal.
Hij zal komen op de wolken,
zodat elk aanschouwen zal:
Jezus Christus, God en Heer',
daald' op aard als Redder neer.

Bron: UM37 C.F. Alexander (1818-1895), H. van 't Veld (1932)


Op 't geluid der hemelkoren / Isaäc da Costa (1798-1860) - SZ7
Once in royal David's city / C.F. Alexander (1818-1895) - UM38De wijzen, de wijzen / Hanna Lam (1928–1988) - WK527
De wijzen uit 't oosten / D. van der Linden-van den Hoek - ZL104
De priester Zacharias / Marry Nijsse (1959) - UmK14
Een Kindje werd geboren / J.H. Maatjes (1815 - 1870) - SZ1
Stille nacht, heilige nacht / J. Mohr (1792 - 1848),J. Yserinkhuysen (1858-1935) - UM36,WK133
In Jeruzalem woont Anna / W. Droogers (1923) - ZL103
Toen herders waakten, stil terneer / Nahum Tate (1652-1715), J.M. van Amstel - MK34,WK576
In Bethlehems stal lag Christus de Heer' / Jan de Liefde (1814-1869) - UM35,WK126
Ere zij God / Isaac Bikkers (1833-1903) - TZ31,JH48,WK118
Herders in 't veld van Efrata / Zuiderveld -
Nu daagt het in het oosten / Johannes Riemens sr. (1842-1908) - TZ71,UM26,WK111
De Heiland is geboren, de Koning van 't heelal / Onbekend - WzM52Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact