Gezangboek.nl Van U zijn alle dingen

Verzen:
J.G. Bastiaans (1812-1875)
J.G. Bastiaans (1812-1875)

1 Van U zijn alle dingen,
van U o God alleen,
van U de zegeningen,
O Hoorder der geben,
Uw liefd en trouw omringen,
mijn wankelende schren
En wat w ooit goeds ontvingen,
het is van U alleen.

2 Gij riep mij in het leven
tot Uwe heerlijkheid;
Gij hebt me Uw woord gegeven
tot mijne zaligheid;
Gij hebt in malse dreven,
mij trouwelijk geleid,
en mij een hoorn verheven,
van heil door U bereid.

3 Hoe kent Gij al mijn noden,
waarin Gij trouw voorziet!
Gij geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet.
Wie komt tot U gevloden,
die Gij geen hulpe biedt?
Gij laat den zondaar noden,
nog eer hij tot U vliedt.

4 Gij wacht niet tot wij vragen,
maar zoekt ons vr de be;
Gij helpt niet enkel dragen,
maar draagt ons zelven me;
Gij heelt zelfs in uw plagen,
vertroost zelfs door het wee,
en t hart dat U komt klagen,
vindt aan Uw voeten vre.

5 Hoe heerlijk is bevonden,
Uw zegen van gen,
verloornen toegezonden,
in Bethlehem Ephrata!
Ook mij sloegt Ge in mijn zonden,
met medelijden g,
en Christus droeg Zijn wonden,
voor mij op Golgotha.

6 O! mocht ik U beminnen,
gelijk Gij mij bemint!
Een heilge vrees van binnen,
mij leiden als Uw kind!
Mocht ik die rijkdom winnen,
die roest noch motte vindt!
En werden nooit mijn zinnen,
door ijdlen glans verblind!

7 U zal ik eeuwig eren,
O God van Majesteit!
U is, o Heer' der Heeren,
mijn ganse hart gewijd.
Wat zal ik nog ontberen,
wanneer Uw hand mij leidt?
Daar is niets te begeren,
naast Uwe heerlijkheid!

Bron: TZ100,UM158,W467 Jan de Liefde (1814-1869)


Uit diepe zwarigheden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL16
Beveel gerust uw wegen / P. Gerhardt (1607-1676), B. ter Haar (1806-1880) - TZ12, UM210,LB427O, God die steeds Uw hulp ons bood / H. van 't Veld (1932) - UM277,W511
Heer', wat wilt Gij dat ik doe / A.F. Troost (1948) - TZ43,UM183,W60
Vreugde, vreugde, louter vreugde / H. van Dyke (1852-1933),H. Hasper (1886-1974) - JH287
O grote Christus, eeuwig licht / Hendrik Ghijsen (1660-1693) - TZ11,W517
Vaste rots van mijn behoud / A.M. Toplady (1740-1778), J. van der Waals (1868-1922) - TZ101,UM173
Gebed voor Isral / R.M. McCheyne (1813-1843), C.J. Meeuse - TZ32,ZL65
Laat m' in U blijven, groeien, bloeien / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - UM175,G229,W56
Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer' / James Edwin Orr (1912-1987) - TZ26,JH541
Ach, blijf met Uw genade / Josua Stegmann, N. Beets (1814-1903) - TZ2,UM169,W420
Blijf bij mij, Heer', want d avond is nabij / H.F. Lyte (1793-1847) - TZ13,UM200,JH586,G282
O eeuwige Vader, sterk in macht / Johannes Riemens (1875-1975), W. Barnard (1920-2010) - G203,W510
Wat de toekomst brengen moge / J. van der Waals (1868-1922) - TZ104,UM176,W471
Uit diepe nood roep ik tot U / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - SZ54, UM132
De dag, door Uwe gunst ontvangen / John Ellerton, J. van der Waals (1868-1922) - UM205,W519
O Heer' die onze Vader zijt / J. Greenleaf Whittier (1807-1892),J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - LB463,W493
Heer', wees mijn Gids op heel mijn levenspad / J.H. Newman (1801-1890), Johannes de Heer (18661961) - TZ44,W440
O God, die droeg ons voorgeslacht / Isac Watts (1674-1748), E.L. Smelik (1900-1985) - TZ75,UM15,W353
Heer' Jezus, Uw genade / A.F. Troost (1948) - UM233,W70
Neem, Heer', mijn beide handen / J.K. Hausmann (1826-1901),J. de Gier (1939) - UM257,G232
Ruwe stormen mogen woeden / J.A. Schlegel (1721-1793),A. van den Berg (1733-1807) - UM162,G178Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact