Gezangboek.nl Van U zijn alle dingen

Verzen:
J.G. Bastiaans (1812-1875)
J.G. Bastiaans (1812-1875)

1 Van U zijn alle dingen,
van U o God alleen,
van U de zegeningen,
O Hoorder der gebeên,
Uw liefd' en trouw omringen,
mijn wankelende schreên
En wat w' ooit goeds ontvingen,
het is van U alleen.

2 Gij riep mij in het leven
tot Uwe heerlijkheid;
Gij hebt me Uw woord gegeven
tot mijne zaligheid;
Gij hebt in malse dreven,
mij trouwelijk geleid,
en mij een hoorn verheven,
van heil door U bereid.

3 Hoe kent Gij al mijn noden,
waarin Gij trouw voorziet!
Gij geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet.
Wie komt tot U gevloden,
die Gij geen hulpe biedt?
Gij laat den zondaar noden,
nog eer hij tot U vliedt.

4 Gij wacht niet tot wij vragen,
maar zoekt ons vóór de beê;
Gij helpt niet enkel dragen,
maar draagt ons zelven meê;
Gij heelt zelfs in uw plagen,
vertroost zelfs door het wee,
en 't hart dat U komt klagen,
vindt aan Uw voeten vreê.

5 Hoe heerlijk is bevonden,
Uw zegen van genâ,
verloornen toegezonden,
in Bethlehem Ephrata!
Ook mij sloegt Ge in mijn zonden,
met medelijden gâ,
en Christus droeg Zijn wonden,
voor mij op Golgotha.

6 O! mocht ik U beminnen,
gelijk Gij mij bemint!
Een heilge vrees van binnen,
mij leiden als Uw kind!
Mocht ik die rijkdom winnen,
die roest noch motte vindt!
En werden nooit mijn zinnen,
door ijdlen glans verblind!

7 U zal ik eeuwig eren,
O God van Majesteit!
U is, o Heer' der Heeren,
mijn ganse hart gewijd.
Wat zal ik nog ontberen,
wanneer Uw hand mij leidt?
Daar is niets te begeren,
naast Uwe heerlijkheid!

Bron: TZ100,UM158,WK467 Jan de Liefde (1814-1869)


Uit diepe zwarigheden / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL16
Beveel gerust uw wegen / P. Gerhardt (1607-1676), B. ter Haar (1806-1880) - TZ12, UM210,LB427Wij knielen voor Uw zetel neer / C.F. van Raesfelt-Van Sytzama (1729-1807), H. Hasper (1886-1974) - WK77 UM115 JH843
Neem, Heer', mijn beide handen / J.K. Hausmann (1826-1901),J. de Gier (1939) - UM257,GZ232
Ruwe stormen mogen woeden / J.A. Schlegel (1721-1793),A. van den Berg (1733-1807) - UM162,GZ178
Heer', wat wilt Gij dat ik doe / A.F. Troost (1948) - TZ43,UM183,WK60
Ach, blijf met Uw genade / Josua Stegmann, N. Beets (1814-1903) - TZ2,UM169,WK420
Heer', wees mijn Gids op heel mijn levenspad / J.H. Newman (1801-1890), Johannes de Heer (1866–1961) - TZ44,WK440
Laat m' in U blijven, groeien, bloeien / J.J.L. ten Kate (1819-1889) - UM175,GZ229,WK56
O, God die steeds Uw hulp ons bood / H. van 't Veld (1932) - UM277,WK511
Blijf bij mij, Heer', want d' avond is nabij / H.F. Lyte (1793-1847) - TZ13,UM200,JH586,GZ282
Uit diepe nood roep ik tot U / M. Luther (1483-1546), J.H. Klein - SZ54, UM132
Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer' / James Edwin Orr (1912-1987) - TZ26,JH541
O grote Christus, eeuwig licht / Hendrik Ghijsen (1660-1693) - TZ11,WK517
Vaste rots van mijn behoud / A.M. Toplady (1740-1778), J. van der Waals (1868-1922) - TZ101,UM173
De dag, door Uwe gunst ontvangen / John Ellerton, J. van der Waals (1868-1922) - UM205,WK519
Heere Jezus, om Uw Woord / Tobias Clausnizer (1618-1684), Ad den Besten (1923-2015) - LB328 WK284 GZ266
O Heer' die onze Vader zijt / J. Greenleaf Whittier (1807-1892),J.W. Schulte Nordholt (1920-1995) - LB463,WK493
Vreugde, vreugde, louter vreugde / H. van Dyke (1852-1933),H. Hasper (1886-1974) - JH287
Heer' Jezus, Uw genade / A.F. Troost (1948) - UM233,WK70
O God, die droeg ons voorgeslacht / Isaäc Watts (1674-1748), E.L. Smelik (1900-1985) - TZ75,UM15,WK353
Gebed voor Israël / R.M. McCheyne (1813-1843), C.J. Meeuse - TZ32,ZL65
O eeuwige Vader, sterk in macht / Johannes Riemens (1875-1975), W. Barnard (1920-2010) - GZ203,WK510
Wat de toekomst brengen moge / J. van der Waals (1868-1922) - TZ104,UM176,WK471Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact