Gezangboek.nl Christen bij het kruis

Verzen:
J.W. Franck (1641-1695)
J.W. Franck (1641-1695)

1 Ik reisde voort, met schuld beladen,
vol zorg en kommer neergedrukt.
Maar hier bewees mij God genade,
hier week mijn smart, mijn droefenis.
Welk oord is dit, wat plaats is deze!
Hier nam mijn druk opeens een end.
Hier smaak ik, vrij van angst en vreze,
een vreugd tevoren nooit gekend.

2 Moest hier de grens zijn van mijn lijden,
mijn last mij worden afgelicht.
En mag mijn ziel zich thans verblijden,
verblijden voor Gods aangezicht.
Gezegend kruishout! Eeuwig leven
schenkt Hij, Die (dood en hel ten spijt)
voor mij Zich hier wild' overgeven
en mij van schuld en straf bevrijdt.

Bron: ZL24 John Bunyan (1628-1688)


Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen / C.W. Osterwald (1820-1887), E.E. Gewin (1843-1909) - GZ7,WK112Lofzang van Job / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL34
Genadetroon / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL20
O God die de gedachten / Gerbrand Adriaansz Bredero - GZ156,LB419
De enige troost / Jacobus Borstius (1612-1688) - ZL35
Alle roem is uitgesloten / Jan Scharp (1756-1828) - TZ7,UM140,LB451
Gij hebt Uw Woord gegeven / Ad den Besten (1923-2015) - LB341,WK320
Zoete banden die mij binden / Jacob Groenewegen (1710-1755) - SZ77
Door druk en kruis / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL59
Mijn natuurstaat / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL13
Is God de Heer' maar voor mij / Paul Gerhardt (1607-1676), Ad den Besten (1923-2015) - LB90
Zalig, zalig, niets te wezen / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ113,GZ205
Hoog omhoog, het hart naar boven / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ53,SZ86,GZ75Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact