Gezangboek.nl Genadetroon

Verzen:
M. Teschner (1584-1635)
M. Teschner (1584-1635)

1 Och, zag ik maar mijn zonden
en mijn onwaardigheid;
gevoelde ik mijn wonden
en mijn rampzaligheid.
Och, was maar recht mijn zuchten,
och, was maar recht mijn smart.
Och, was maar recht mijn vluchten,
och, was oprecht mijn hart.

2 Och, was mijn werk maar waarheid,
o, zocht ik Jezus recht.
Mij dunkt, ik zie met klaarheid:
mijn werk is niet oprecht.
Mijn hart vervuld van zonden,
en is geheel onrein,
vol striemen en vol wonden,
dus is mijn hope klein.

3 Ja, 't schijnt mij buiten hope;
mijn hart en geest bezwijkt.
Tot wie zal ik dan lopen,
als Jezus van mij wijkt?
'k Wil Jezus niet verlaten,
ik werp mij voor Zijn troon.
Wat zou mij 't leven baten,
geen Jezus tot mijn kroon?

4 Ik wilde liever sterven
aan Zijn genadedeur.
Al zou 'k geen troost verwerven,
och, dat mijn hart maar scheur'.
O, Jezus lief, genade!
Genade en geen recht!
Te groter Uwe daden,
al ben ik arm en slecht.

5 Wil Gij mij gunst bewijzen
en wassen in Uw bloed.
Ik zal U eeuwig prijzen,
als ik U daar ontmoet,
waar Gij op 's hemels trone
in rust gezeten zijt;
Uw arbeid tot een lone
in alle eeuwigheid.

Bron: ZL20 Johannes Groenewegen (1709-1764)


Hoe zal ik U ontvangen / Paul Gerhardt (1607-1676), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ52,UM28,WK109Lofzang van Job / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL34
O God die de gedachten / Gerbrand Adriaansz Bredero - GZ156,LB419
De enige troost / Jacobus Borstius (1612-1688) - ZL35
Alle roem is uitgesloten / Jan Scharp (1756-1828) - TZ7,UM140,LB451
Gij hebt Uw Woord gegeven / Ad den Besten (1923-2015) - LB341,WK320
Zoete banden die mij binden / Jacob Groenewegen (1710-1755) - SZ77
Door druk en kruis / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL59
Mijn natuurstaat / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL13
Is God de Heer' maar voor mij / Paul Gerhardt (1607-1676), Ad den Besten (1923-2015) - LB90
Zalig, zalig, niets te wezen / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ113,GZ205
Hoog omhoog, het hart naar boven / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ53,SZ86,GZ75
Christen bij het kruis / John Bunyan (1628-1688) - ZL24Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact