Gezangboek.nl Mijn natuurstaat

Verzen:
J.H. Knecht (1752-1817)
J.H. Knecht (1752-1817)

1 'k Moet gewassen in Uw bloed,
Jezus! worden; 't eeuwig goed
moet geschonken zijn aan mij,
zal ik eeuwig wezen blij.

2 Vol van zonden, enkel gal,
en verdoemd in Adams val.
Onder toorn en vloek en schuld
en met boosheid gans vervuld.

3 Onder satans macht en klauw;
tot het kwaad doen vlug en gauw.
Die niet anders kan dan kwaad,
in het hart, in huis, op straat.

4 Jezus Christus ken ik niet,
want de Waarheid niemand ziet,
dan die weêrgeboren is,
uit des satans duisternis.

5 'k Moet gewassen in Uw bloed,
Jezus! worden; 't eeuwig goed
moet geschonken zijn aan mij,
zal ik eeuwig wezen blij.

Bron: ZL13 L.G.C. Ledeboer (1808-1863)


Neem mijn leven, laat het, Heer' / F.R. Havergal (1836-1879), C.B. Burger (1897-1983) - TZ69,UM178,WK267,LB473Lofzang van Job / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL34
Genadetroon / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL20
O God die de gedachten / Gerbrand Adriaansz Bredero - GZ156,LB419
De enige troost / Jacobus Borstius (1612-1688) - ZL35
Alle roem is uitgesloten / Jan Scharp (1756-1828) - TZ7,UM140,LB451
Gij hebt Uw Woord gegeven / Ad den Besten (1923-2015) - LB341,WK320
Zoete banden die mij binden / Jacob Groenewegen (1710-1755) - SZ77
Door druk en kruis / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL59
Is God de Heer' maar voor mij / Paul Gerhardt (1607-1676), Ad den Besten (1923-2015) - LB90
Zalig, zalig, niets te wezen / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ113,GZ205
Hoog omhoog, het hart naar boven / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ53,SZ86,GZ75
Christen bij het kruis / John Bunyan (1628-1688) - ZL24Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact