Mijn natuurstaat

Verzen:


J.H. Knecht (1752-1817)

J.H. Knecht (1752-1817)


'k Moet gewassen in Uw bloed,
Jezus! worden; 't eeuwig goed
moet geschonken zijn aan mij,
zal ik eeuwig wezen blij.
Vol van zonden, enkel gal,
en verdoemd in Adams val.
Onder toorn en vloek en schuld
en met boosheid gans vervuld.
Onder satans macht en klauw;
tot het kwaad doen vlug en gauw.
Die niet anders kan dan kwaad,
in het hart, in huis, op straat.
Jezus Christus ken ik niet,
want de Waarheid niemand ziet,
dan die weêrgeboren is,
uit des satans duisternis.
'k Moet gewassen in Uw bloed,
Jezus! worden; 't eeuwig goed
moet geschonken zijn aan mij,
zal ik eeuwig wezen blij.

Bron: ZL13 L.G.C. Ledeboer (1808-1863)


Neem mijn leven, laat het, Heer' / F.R. Havergal (1836-1879), C.B. Burger (1897-1983) - TZ69,UM178,W267,LB473Is God de Heer' maar voor mij / Paul Gerhardt (1607-1676), Ad den Besten (1923-2015) - LB90
Alle roem is uitgesloten / Jan Scharp (1756-1828) - TZ7,UM140,LB451
Zoete banden die mij binden / Jacob Groenewegen (1710-1755) - SZ77
Gij hebt Uw Woord gegeven / Ad den Besten (1923-2015) - LB341,W320
De enige troost / Jacobus Borstius (1612-1688) - ZL35
Hoog omhoog, het hart naar boven / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ53,SZ86,G75
Een vaste Burcht is onze God / M. Luther (1483-1546), J.J.L. ten Kate (1819-1889) - TZ27,SZ99,UM128,LB401
Christen bij het kruis / John Bunyan (1628-1688) - ZL24
Zalig, zalig, niets te wezen / J. van Lodenstein (1620-1677) - TZ113,G205
O God die de gedachten / Gerbrand Adriaansz Bredero - G156,LB419
Lofzang van Job / Willem Sluiter (1627-1673) - ZL34
Genadetroon / Johannes Groenewegen (1709-1764) - ZL20
Door druk en kruis / L.G.C. Ledeboer (1808-1863) - ZL59Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact