Gezangboek.nl Gij dienaars van Hem, die alles regeert

Verzen:
C.H.H. Parry (1848-1918)
C.H.H. Parry (1848-1918)

1 Gij dienaars van Hem, die alles regeert,
verenigt uw stem, verheft en vereert
de Naam aller namen, vol rijkdom en kracht,
bezingt Hem tezamen, Gods arm is met macht

2 God heerst van Zijn troon, in 't heilige licht,
maar zoekt in de Zoon wie machteloos ligt.
De heiligen loven reeds hier in hun lied,
met d'engelen boven, het heil, hun geschied.

3 Aan Hem zij het lied der wereld gewijd,
die eens uit het niet 't heelal heeft bereid,
de dank, de aanbidding, de wijsheid en kracht,
om eeuwige redding de wereld gebracht.

4 You servants of God, your Master proclaim,
and publish abroad his wonderful name;
the name all-victorious of Jesus extol;
his kingdom is glorious and rules over all.

5 God rules in the height, almighty to save;
though hid from our sight, his presence we have;
the great congregation his triumph shall sing,
ascribing salvation to Jesus our King.

6 "Salvation to God, who sits on the throne!"
let all cry aloud, and honor the Son;
the praises of Jesus the angels proclaim,
fall down on their faces and worship the Lamb.

7 Then let us adore and give him his right:
all glory and power, all wisdom and might,
all honor and blessing with angels above
and thanks never ceasing for infinite love.

Bron: TZ34,JH840,WK94 C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974)


You servants of God, your Master proclaim / C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974) - JH840,WK94Machtig God, sterke Rots / P. Katipana - JH92,WK453
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam / Jan Visser - TZ42,WK9
Hoe groot zijt Gij / C.G. Boberg (1859–1940), R. Zuiderveld (1947) - TZ51,WK456
Majesteit, groot is Uw majesteit / Jack Hayford, Joke Goldschmeding - JH968
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere / J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit (1914-1980) - UM12,WK452
Wees stil voor het aangezicht van God / David J. Evans, Peter van Essen - JH995,WK288
Heilig, heilig, heilig / R. Heber, W. Barnard (1920-2010) - TZ47, UM4,WK442
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTube
Zingt een nieuw lied voor God de Heere / Onbekend - GZ320
Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader / H. van 't Veld (1932) - TZ39,UM252,WK432Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact