Wees stil voor het aangezicht van God

Verzen:


David J. Evans

David J. Evans


Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer'.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die Zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer'.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van Zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Bron: JH995,W288 David J. Evans, Peter van Essen


Heilig, heilig, heilig / R. Heber, W. Barnard (1920-2010) - TZ47, UM4,W442
Hoe groot zijt Gij / C.G. Boberg (18591940), R. Zuiderveld (1947) - TZ51,W456
Machtig God, sterke Rots / P. Katipana - JH92,W453
Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader / H. van 't Veld (1932) - TZ39,UM252,W432
Zingt een nieuw lied voor God de Heere / Onbekend - G320
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam / Jan Visser - TZ42,W9
Gij dienaars van Hem, die alles regeert / C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974) - TZ34,JH840,W94
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere / J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit (1914-1980) - UM12,W452
Majesteit, groot is Uw majesteit / Jack Hayford, Joke Goldschmeding - JH968
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTubeDeze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact