Gezangboek.nl Wees stil voor het aangezicht van God

Verzen:
David J. Evans
David J. Evans

1 Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer'.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die Zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer'.

2 Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van Zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

3 Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Bron: JH995,WK288 David J. Evans, Peter van Essen


Gij dienaars van Hem, die alles regeert / C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974) - TZ34,JH840,WK94
Machtig God, sterke Rots / P. Katipana - JH92,WK453
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam / Jan Visser - TZ42,WK9
Hoe groot zijt Gij / C.G. Boberg (1859–1940), R. Zuiderveld (1947) - TZ51,WK456
Majesteit, groot is Uw majesteit / Jack Hayford, Joke Goldschmeding - JH968
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere / J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit (1914-1980) - UM12,WK452
Heilig, heilig, heilig / R. Heber, W. Barnard (1920-2010) - TZ47, UM4,WK442
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTube
Zingt een nieuw lied voor God de Heere / Onbekend - GZ320
Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader / H. van 't Veld (1932) - TZ39,UM252,WK432



Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact