Gezangboek.nl Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader

Verzen:
W.M. Runyan (1870-1957)
W.M. Runyan (1870-1957)

1 Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader,
nooit is er teken van omkeer bij U.
U blijft dezelfde, zo vol van ontferming,
zoals U altijd was, bent U ook nu.
Groot is Uw trouw, o Heer',
groot is Uw trouw o Heer',
iedere morgen is nieuw Uw gena;
al wat ik nodig had, hebt U gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer', waar ik ook ga.

2 Zomer en winter en lente en oogsttijd,
zon, maan en sterren zo vast in hun baan,
ja heel de schepping getuigt van Uw trouw, Heer',
doet ons Uw goedheid en liefde verstaan.
Groot is Uw trouw, o Heer',
groot is Uw trouw o Heer',
iedere morgen is nieuw Uw gena;
al wat ik nodig had, hebt U gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer', waar ik ook ga.

3 Blijvende vrede, vergeving van zonden
en Uw nabijheid die moed geeft en leidt;
kracht voor vandaag en verwachting voor morgen,
duizende gaven hebt U mij bereid.
Groot is Uw trouw, o Heer',
groot is Uw trouw o Heer',
iedere morgen is nieuw Uw gena;
al wat ik nodig had, hebt U gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer', waar ik ook ga.

Bron: TZ39,UM252,WK432 H. van 't Veld (1932)


Gij dienaars van Hem, die alles regeert / C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974) - TZ34,JH840,WK94
Machtig God, sterke Rots / P. Katipana - JH92,WK453
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam / Jan Visser - TZ42,WK9
Hoe groot zijt Gij / C.G. Boberg (1859–1940), R. Zuiderveld (1947) - TZ51,WK456
Majesteit, groot is Uw majesteit / Jack Hayford, Joke Goldschmeding - JH968
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere / J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit (1914-1980) - UM12,WK452
Wees stil voor het aangezicht van God / David J. Evans, Peter van Essen - JH995,WK288
Heilig, heilig, heilig / R. Heber, W. Barnard (1920-2010) - TZ47, UM4,WK442
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTube
Zingt een nieuw lied voor God de Heere / Onbekend - GZ320Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact