Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam

Verzen:


F.C. Atkinson

F.C. Atkinson


Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van Uw heerlijkheid.
Heer', onze God, die aardí en hemel schiep,
zeeŽn en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons Uw heerlijkheid en luister schenkt?
U komt ons, Heer', in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer', verlossing door Zijn bloed.
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid:
leven om Jezusí wil in eeuwigheid!
Daarom zal, Heer', ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan:
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam!

Bron: TZ42,W9 Jan Visser


Pt 349 Love for the Lord's House / naar Psalm 122 - Psalter 349Heilig, heilig, heilig / R. Heber, W. Barnard (1920-2010) - TZ47, UM4,W442
Hoe groot zijt Gij / C.G. Boberg (1859Ė1940), R. Zuiderveld (1947) - TZ51,W456
Machtig God, sterke Rots / P. Katipana - JH92,W453
Wees stil voor het aangezicht van God / David J. Evans, Peter van Essen - JH995,W288
Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader / H. van 't Veld (1932) - TZ39,UM252,W432
Zingt een nieuw lied voor God de Heere / Onbekend - G320
Gij dienaars van Hem, die alles regeert / C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974) - TZ34,JH840,W94
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere / J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit (1914-1980) - UM12,W452
Majesteit, groot is Uw majesteit / Jack Hayford, Joke Goldschmeding - JH968
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTubeDeze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Contact