Gezangboek.nl Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam

Verzen:
F.C. Atkinson
F.C. Atkinson

1 Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van Uw heerlijkheid.

2 Heer', onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons Uw heerlijkheid en luister schenkt?

3 U komt ons, Heer', in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer', verlossing door Zijn bloed.
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

4 Daarom zal, Heer', ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan:
Heer', onze God, hoe heerlijk is Uw Naam!

Bron: TZ42,WK9 Jan Visser


Pt 349 Love for the Lord's House / naar Psalm 122 - Psalter 349Gij dienaars van Hem, die alles regeert / C. Wesley (1707-1788),H. Hasper (1886-1974) - TZ34,JH840,WK94
Machtig God, sterke Rots / P. Katipana - JH92,WK453
Hoe groot zijt Gij / C.G. Boberg (1859–1940), R. Zuiderveld (1947) - TZ51,WK456
Majesteit, groot is Uw majesteit / Jack Hayford, Joke Goldschmeding - JH968
Lof zij de Heer', de almachtige Koning der ere / J.J.L. ten Kate (1819-1889), Jan Wit (1914-1980) - UM12,WK452
Wees stil voor het aangezicht van God / David J. Evans, Peter van Essen - JH995,WK288
Heilig, heilig, heilig / R. Heber, W. Barnard (1920-2010) - TZ47, UM4,WK442
Liefde is de bron / Phill McHugh, ? - YouTube
Zingt een nieuw lied voor God de Heere / Onbekend - GZ320
Groot is Uw trouw, o Heer', mijn God en Vader / H. van 't Veld (1932) - TZ39,UM252,WK432Deze site is nog in ontwikkeling, commentaar en suggesties zijn zeer welkom!
Stuur gerust een e-mail om andere gezangen aan te vragen.

Over Gezangboek.nl

Luister Psalmen en Gezangen zonder reclame

Contact